Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Revitalizace zahrady V Jirchářích
13-10-2015

Revitalizace zahrady V Jirchářích

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
PRAHA & EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

„Revitalizace zahrady V Jirchářích“

Městská část Praha 1 získala usnesením Zastupitelstva HMP č. 41/83 ze dne 11. 9. 2014 dotaci na realizaci projektu Revitalizace zahrady V Jirchářích.

Celkové výše dotace projektu dosahuje částky 2,2 mil. Kč.

Předmětem projektu byla revitalizace lokality, zkvalitnění městského veřejného prostoru a zvýšení nabídky prostor pro trávení volného času na území městské části Praha 1.

Cílem projektu bylo revitalizací zajímavé lokality v centru Prahy dosáhnout její přeměny na kvalitní městský veřejný prostor sloužící širokému spektru uživatelů. V rámci projektu došlo k:

  • terénním úpravám zahrnujícím novou niveletu prostoru zahrady,
  • novému rozvržení pobytové plochy,
  • sanaci opěrné zdi v Opatovické ulici,
  • ošetření stávajících a dosadbě nových stromů a zeleně,
  • osazení revitalizovaného území mobiliářem.

Realizací projektu došlo k revitalizaci veřejně přístupné zahrady na území městské části Praha 1 o celkové rozloze 439 m2.

Projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Další informace lze nalézt na internetových stránkách www.oppk.cz . 

Číslo projektu: CZ.2.16/2.1.00/23520, realizační fáze projektu: 1/6/2014 – 30/9/2015.
Realizátorem projektu je společnost Imramovská - vegetační úpravy s.r.o. 

Kontakt:
Ing. Jakub Dvořák (jakub.dvorak@praha1.cz)


Revitalizace zahrady V Jirchářích

„Revitalizace zahrady V Jirchářích“ - ptačí pohled