Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Praha 1 nabízí seniorům bezplatné výlety i další aktivity
20-8-2015

Praha 1 nabízí seniorům bezplatné výlety i další aktivity

Přechod do seniorského věku zdaleka neznamená, že by se člověk měl zříci aktivního života, setkávání se s přáteli a sousedy, poznávání nových věcí, míst i lidí. Příkladem jsou určitě dříve narození občané z Prahy 1, kteří mají navíc vydatného pomocníka ve své radnici, jež jim nabízí velké množství aktivit. Patří mezi ně i velmi populární autobusové výlety. Ten zatím poslední se uskutečnil ve čtvrtek 20. srpna a jeho cílem byla tři krásná místa jižních Čech.

„Jsem velmi rád, že jsou naše autobusové výlety, ale i další akce mezi seniory oblíbené. A protože vím, kolik práce za jejich organizací stojí, chci našim pracovníkům, kteří se o vše starají, moc poděkovat,“ řekl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, do jehož kompetencí spadá i sociální problematika.

Autobusové výlety pro seniory z Prahy 1 má na starost Karel Ulm, a jak je dobrým zvykem, i ten jihočeský byl perfektně zorganizovaný. „Připravovat seniorské výlety je radost i zodpovědnost. Vždy se proto snažím, aby byl jejich program pestrý a zároveň samozřejmě přizpůsobený věku,“ vysvětlil Karel Ulm a dodal, že o výlety je velký zájem.

Pečlivě se přitom dbá na to, aby se postupně dostalo na všechny zájemce, takže se třeba lze přihlásit jen na jeden výlet za měsíc. „Naše složení ale občas ovlivní nemoc nebo třeba špatné počasí, kvůli němuž se starší lidé někdy odhlašují, a tak se stává, že když zájemci zatelefonují den předem, zjistí, že máme volno, a mohou jet,“ prozradil Karel Ulm s tím, že někdy se zájemci přijdou zeptat i ráno přímo k autobusu, a když je volno, hned vyrážejí s ostatními.

Holašovice
20. srpna se sešla šedesátka seniorů tradičně u hotelu InterContinental a krátce po osmé ráno se vyrazilo. První zastávkou byla obec Holašovice, která byla pro své mimořádné architektonické a urbanistické hodnoty zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Seniorské výletníky přivítala vesnička jako malovaná, s typickými bílými zdobenými fasádami, dřevěnými bránami ve vjezdech do dvorů a dvojitými okny, často doplněnými udržovanými muškáty. Uprostřed nemohla chybět rozlehlá travnatá náves s rybníčkem.

Její počátky spadají do poloviny 13. století a první písemná zmínka je pak z 3. července 1292, kdy Václav II. ves daroval cisterciáckému klášteru ve Vyšším Brodě. Ze středověké minulosti zůstal zachovaný jediný, ale zato mimořádně významný prvek – půdorys vesnice. Do 18. až počátku 19. století měly domy ještě roubené světnice a většinou byly také dřevěné, poté ale byly domy přestavěny. Kromě jiného proto, že součástí tereziánských a josefských reforem byla větší bezpečnostní opatrnost, která vyvrcholila roku 1816 zákazem dřevěných staveb.

Více informací: www.holasovice.eu Odkaz na externí stránky  

Kuklov
Dalším cílem výletu byla osada Kuklov, která vznikla zřejmě v polovině 14. století pro potřeby sousedícího hradu Kuglvajtu. Za zakladatele hradu je považován Dětřich (Jetřich) z Portic, po jehož smrti pak hrad připadl králi. Hrad dobyl a zničil roku 1395 Jindřich z Rožmberka, který v čele Panské jednoty táhl proti Václavu IV. Od té doby pustla i obec, přestože obojí na základě dohody Rožmberků s Václavem z roku 1405 připadlo mocnému jihočeskému rodu.

Roku 1495 zde sice Rožmberkové povolili kongregaci poustevníků svatého Františka z Pauly založit klášter, ten však zůstal nedostavěn. V první polovině 16. století ho měli vyplenit a vypálit nekatolíci. Později v sousedství vznikl pivovar s hospodářským dvorem, ale vše pak vzalo za své v závěru Třicetileté války, kdy místo definitivně zpustošili Švédové.

V polovině šedesátých let minulého století zde natáčel František Vláčil film Údolí včel.

Další informace naleznete www.ckrumlov.info Odkaz na externí stránky www.toulkypocechach.com Odkaz na externí stránky

Lomec
Po velmi dobrém obědě v Nové Hospodě v obci Lékařova Lhota bylo poslední zastávkou poutní místo Lomec, které si jako cíl svých výletů s přáteli oblíbil i český spisovatel, básník a dramatik Julius Zeyer. Stejně jako celé Libějovicko byla i tato lokalita osídlena už v dávném věku, což dokládají místní archeologické nálezy.

Zdejší kostel nechal postavit na přelomu 17. a 18. století hrabě Karel Buquoy jako výraz vděku za záchranu života během plavby na moři. Hrabě byl přesvědčen, že ho zachránila věrná kopie proslavené sošky Panny Marie de Foya, kterou měl v tu chvíli při sobě.
Hlavní oltář kostela tvoří vyřezávaná zmenšená napodobenina Berniniho papežského oltáře z chrámu sv. Petra v Římě. Nachází se netradičně uprostřed kostela. Zatímco římský originál má bronzové sloupy, lomecká kopie má každý sloup z jednoho kmene, který byl pozlacen.

Pár desítek metrů od kostela leží bývalý lovecký zámeček, v němž od roku 1971 sídlí klášter Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka. Jedna ze sester byla tak laskavá a o historii poutního místa přišla seniorům do kostela vyprávět.

Více informací si můžete přečíst cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Jm%C3%A9na_Panny_Marie_(Lomec) Odkaz na externí stránky

Máte zájem se účastnit seniorských výletů i dalších aktivit?
Možnosti naleznete na
www.praha1.cz/senior Odkaz na externí stránky a na www.socialnisluzby-praha1.cz Odkaz na externí stránky 
Praha 1 nabízí seniorům bezplatné výlety i další aktivity

Praha 1 nabízí seniorům bezplatné výlety i další aktivity

Praha 1 nabízí seniorům bezplatné výlety i další aktivity

FOTO (C) http://www.petrnasic.eu/

KOMPLETNÍ SADU fotografií Petra Našice z výletu seniorů do Jižních Čech
si můžete stáhnout na památku do svého PC jako soubor ZIP o velikosti 25 MB
>>> Z D E <<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55