Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Srpnová omezení v tramvajové dopravě
3-8-2015

Srpnová omezení v tramvajové dopravě

Během měsíce srpna a také začátkem září proběhne v několika etapách rekonstrukce tramvajové trati na území Městské části Praha 1. Půjde o úsek ulice Havlíčkova, Na Poříčí a Revoluční. Po dobu 3-4 týdnů tak bude omezen a upraven provoz tramvajových linek číslo 3, 5, 6, 8, 14, 24 a 26 a nočních 51, 52, 54 a 56.

Ulice Na Poříčí
1. etapa stavby – 11. 8. – 15. 8. 2015

Po dobu první etapy bude neprůjezdná ulice Na Poříčí (východní rameno křižovatky s Havlíčkovou a Zlatnickou ulicí). Po dobu stavby je objízdná trasa vedena ulicí Na Florenci, a to včetně náhradní trasy pro autobusovou dopravu. Pro linku 207 bude zřízena provizorní zastávka Na Florenci v blízkosti Masarykova nádraží.
2. etapa stavby – 15. 8. – 19. 8. 2015
Po dobu druhé etapy bude neprůjezdná ulice Havlíčkova. Po dobu stavby je průjezdná ulice Na Poříčí, objízdná trasa do ulice V Celnici vedena ulicí Na Florenci. Linky 207 a 194 jsou vedeny po svých pravidelných trasách. Na Senovážném náměstí se zřizuje provizorní zastávka (v obou směrech) pro tramvaje, ve směru do centra bude sloužit i pro bus.
3. etapa stavby – 19. 8. – 26. 8. 2015
Po dobu třetí etapy bude silně omezena průjezdnost ulice Na Poříčí. Provoz v křižovatce bude řízen za asistence Policie ČR. Autobusová doprava bude zcela vyloučena (souvisí s pracemi v ulici Revoluční, které se rozběhnou ve stejnou dobu).

Ulice Revoluční                                                        
1. etapa stavby – 26. 8. – 30. 8. 2015
Po dobu první etapy bude omezená průjezdnost Revoluční ulice. Výjezd z oblasti je realizován objížďkou přes Hradební ulici. V blízkosti křižovatky s Dlouhou ulicí se zřizují stání vyhrazená pro zásobování. Autobusový i tramvajový provoz MHD bude po dobu stavby vyloučen, ve směru do centra se v ulici Řásnovka zřizuje provizorní zastávka pro autobusy linky 207. Linka 194 bude vedena po své pravidelné trase.
2. etapa stavby – 30. 8. – 4. 9. 2015
Po dobu druhé etapy bude v příčním směru neprůjezdná křižovatka Revoluční x Dlouhá ulice (ze směru od Soukenické do Dlouhé ulice). Výjezd z oblasti bude ve směru od Dlouhé ulice realizován objížďkou přes Hradební ulici. V Revoluční ulici bude možnost otáčet vozidla kolem stavebního záboru ve směru k Dlouhé ulici. V blízkosti křižovatky s Dlouhou ulicí se zřizují stání vyhrazená pro zásobování. Autobusový i tramvajový provoz MHD bude po dobu stavby vyloučen, ve směru do centra se v ulici Řásnovka zřizuje provizorní zastávka pro autobusy linky 207. Linka 194 bude vedena po své pravidelné trase (s nutným objezdem stavebního záboru).