Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Také děti z Prahy 1 vyrazily na letní tábory
16-7-2015

Také děti z Prahy 1 vyrazily na letní tábory

Oddíly Českého svazu ochránců přírody Origanon a Lacerta a skautský oddíl neslyšících dětí Potkani strávily v červenci krásné dny na letních táborech. Zatímco Potkani byli u Slověnic, členové oddílu Origanon tábořili u Nové Cerekve a děti z Lacerty prožívaly řadu dobrodružství nedaleko Chotětic. Všechny tři tábory se uskutečnily i díky finanční podpoře Městské části Praha 1.

„Pobyty na letních táborech jsou nejen vyvrcholením celoroční oddílové činnosti, ale jsou to také zážitky, na které s láskou vzpomínáme po celý život. Díky táborům děti získávají řadu dovedností, učí se samostatnosti a zároveň smyslu pro kolektiv, spolupráci a přátelství,“ řekla radní pro školství a občanskou společnost Prahy 1 Eva Špačková, která ráda využila příležitost a tábory navštívila.

„Musím pochválit vedoucí za bohatý program i vytvořené zázemí a děti za nasazení a pracovitost, které potřebovaly při budování táborů i při plnění úkolů celotáborových her,“ dodala paní radní.

Oddíl Origanon je určen dětem základních škol, od těch nejmenších po nejstarší, jimž nabízí různorodost a pestrost: schůzky, výpravy, tábory, tajemství, zábavu, přírodu a hlavně správnou partu malých i velkých kamarádů. Krásnou klubovnu má oddíl v Novomlýnské 2.

53. skautský oddíl neslyšících Potkani je součástí střediska ARCUS, což znamená OBLOUK, které sdružuje skautské oddíly z Prahy 1 a 2, od předškoláků po seniory. Schůzky střediskové oddíly tráví v okolí dvou parků – Riegrových sadů a Petřína – nebo v klubovnách na Vinohradech a Malé Straně.

Potkani se scházejí v Nerudově 33. Jedná se o skautský smíšený oddíl, který pracuje s neslyšícími dětmi, ale vítá i slyšící děti neslyšících rodičů nebo slyšící sourozence. Funguje jako ostatní skautské oddíly: v klubovně, na výpravách do přírody a v letním čase na táboře.

Oddíl mladých ochránců přírody Lacerta je určen pro kluky a holky od druhé do deváté třídy. Nabízí jim spoustu poutavého programu, každý týden dvouhodinové schůzky, jednou za měsíc dobrodružný víkend mimo Prahu a v létě tábor v krásné přírodě. Klubovnu má v Anežské 5.

Více informací o činnosti uvedených oddílů a o přijímání nových dětí si můžete přečíst na www.origanon.cz  Odkaz na externí stránky, www.csoplacerta.cz  Odkaz na externí stránky  a  www.skautipraha2.cz  Odkaz na externí stránky.

Městská část Praha 1 podporuje svými granty pořádání táborů i celoroční činnost celé řady dětských oddílů a skupin. Kromě toho jim často pronajímá prostory pro klubovny, a to za minimální nájemné.

I díky podpoře grantů MČ Praha 1 zorganizovaly tento rok pro děti letní tábory Středisko křesťanské pomoci KC Maják, Římskokatolická farnost kostela Panny Marie Sněžné, Divadélko Romaneto, Sokol Staré Město a další neziskové organizace.

Kromě uvedených táborů čeká na děti o letošních prázdninách ještě například prázdninový výtvarný ateliér sdružení Oliva.


Letní tábor ČSOP Origanon u Nové Cerekve

Letní tábor ČSOP Origanon u Nové Cerekve

Letní tábor 53. skautského oddílu neslyšících Potkani u Solvěnic

Letní tábor 53. skautského oddílu neslyšících Potkani u Solvěnic

Letní tábor ČSOP Lacerta u Chotětic

Letní tábor ČSOP Lacerta u Chotětic

LT ORIGANON
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LT POTKANI
2
3
4
5
LT LACERTA
2
3
4
5
6
7
8
9
10