Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Děti z Řásnovky vyhrály výtvarnou soutěž
23-6-2015

Děti z Řásnovky vyhrály výtvarnou soutěž

Celkem 46 pražských i mimopražských mateřských škol se s 211 obrázky zúčastnilo soutěže „Namaluj obrázek hasiče, policistu a záchranáře“. Tu vyhlásil v rámci projektu „Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku“ spolek Prevence dětem a první cena putuje do Mateřské školy Řásnovka z Prahy 1. Gratulujeme!

„Našim úspěšným malým výtvarníkům ze srdce gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci Městské části Praha 1. Velké poděkování patří samozřejmě i paním učitelkám a vedení mateřské školy,“ ocenila skvělý úspěch radní pro školství a občanskou společnost Prahy 1 Eva Špačková, jež převzala záštitu nad výstavou, která po prázdninách vznikne ze všech soutěžních obrázků.

„Rozhodnout o vítězi nebylo vůbec jednoduché. Všechny obrázky byly povedené a my za ně velmi děkujeme. Je na nich vidět, že i ty nejmenší děti již dokážou, možná i díky projektu ´Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku´, správně rozpoznat hasiče, policisty i záchranáře,“ uvedl člen poroty a předseda spolku Prevence dětem Martin Štolc, který zároveň poděkoval radní Evě Špačkové za záštitu nad výstavou a ředitelce MŠ Národní, pod kterou „Řásnovka“ spadá, Šárce Matouškové za skvělou organizaci slavnostního předání cen.

Na druhém místě se ve velké konkurenci druhého ročníku soutěže umístila se svými výtvory Krčská mateřská škola z Prahy 4 a třetí místo obsadila Mateřská škola „U Bobříka“ z Prahy 13. První tři mateřské školy obdržely od spolku Prevence dětem maňáskové maskoty projektu a pomůcky jako například interaktivní model lidského těla, dětský hasicí přístroj, hasičskou helmu, doktorský kufr nebo didaktickou tabuli sloužící k poznávání dopravních prostředků.

Další informace naleznete na www.prevencedetem.cz  Odkaz na externí stránky


Děti z Řásnovky vyhrály výtvarnou soutěž

Děti z Řásnovky vyhrály výtvarnou soutěž

Děti z Řásnovky vyhrály výtvarnou soutěž

FOTO (C) WWW.PREVENCEDETEM.CZ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20