Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Praha 1 se připojila k tradici Staré solné stezky
4-7-2015

Praha 1 se připojila k tradici Staré solné stezky

Po staré středověké obchodní stezce, vedoucí z německého Halle do českého hlavního města, přesněji do Ungeltu, dorazila v sobotu po poledni na formanském voze sůl. Ta se od středověku vyráběla právě v Halle a poté byla rozvážena do řady obchodních míst. Na tuto tradici navazuje spolek Alte Salzstrasse Halle-Prag/Stará solná stezka Halle-Praha, který ve spolupráci s městem Lössnitz a Destinační agenturou Dolní Poohří akci zorganizoval.

„Bylo mi ctí přivítat přátele z Lössnitz, Halle a dalších měst a poděkovat jim za sůl, tedy bílé zlato, které přivezli k nám do zlaté Prahy,“ prohlásil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který při diskusi s německými hosty vyzdvihl úlohu a význam tradic, které překonaly staletí i řadu úskalí.

Město Halle bývalo ve středověku hlavním producentem soli, která se získávala odpařováním ze solanky čerpané ze čtyř pramenů ve městě. Více než tisíciletá výroba soli byla zastavena v roce 1964.

Sůl se z Halle rozvážela koňskými spřeženími do řady obchodních míst. Solná stezka vedla i do Prahy, a to přes Lipsko, Krušné hory, Louny a Slaný. A tuto stezku připomíná i společný projekt města Lössnitz v Krušných horách a německo-českého spolku Alte Salzstrasse Halle-Prag/Stará solná stezka Halle-Praha. Cílem spolku je vytvořit podél stezky zajímavou a pro turisty přitažlivou trasu s množstvím nabídek a prožitků.

Městu Lössnitz bylo roku 1338 uděleno „právo skladování soli“, tzn. obchodování se solí, včetně pořádání solných trhů. Tato tradice byla obnovena v roce 1998. Ve čtrnáctém století v Lössnitz také vznikl cech výrobců soli a jeho činnost nebyla dodnes přerušena. V závěru letošních solných slavností, 21. června, pak z města vyrazily povozy se solí na dvoutýdenní putování až do Prahy.

„Je nám ctí, že jsme po pěti staletích mohli opět přivézt sůl do Ungeltu, kde se s tímto bílým zlatem vždy obchodovalo,“ řekl starosta města Lössnitz Gotthard Troll, který Oldřichu Lomeckému předal kromě pamětní medaile i formanský pas, kterým se ve středověku museli majitelé povozů po cestě prokazovat.

Na své dvoutýdenní pouti dorazila „solná výprava“ do Lesné v Krušných horách (dříve Ladung), kde bylo ve středověku významné překladiště soli a centrum obchodu pro okolní osady na hřebenech hor.

V pátek 26. června se koňské povozy krátce zastavily na náměstí v Jirkově a o den později se solnaři zapojili do „Oslav řeky Ohře“ v Kadani, kde museli dokonce čelit „přepadení“ nebezpečnými lapky.

Další zastávka solných povozů byla poslední červnový den v Lounech, následovalo středočeské město Slaný a pak už Ungelt, kde se dodávky, obchod i výběr cel ze soli historicky odehrávaly. Formanský povoz se solí při příjezdu do Ungeltu doprovázeli solnaři v historických uniformách a další měšťané z Lössnitz v dobových krojích.

V Ungeltu bylo po celé sobotní odpoledne k vidění odpařování soli z originální solanky dovezené ze solivaru v Halle a zájemci si mohli i vyslechnout výklad o výrobě soli a historii solného obchodu, který Praze povolil už císař Karel IV. v roce 1356.

Více informací: www.altesalzstrasse.eu  Odkaz na externí stránky www.loessnitz.de  Odkaz na externí stránky
Praha 1 se připojila k tradici Staré solné stezky

Praha 1 se připojila k tradici Staré solné stezky

Praha 1 se připojila k tradici Staré solné stezky

FOTO (C) WWW.PETRNASIC.EU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30