Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

CZECH POINT - vytvoření datové schránky

Jak a kde požádat o datovou schránku

Vyřizuje:

Oddělení služeb a informací

Informační kancelář, Vodičkova 681/18, Praha 1

Kontakt:

Ondřej Hála,     tel. 221 097 358,   e -mail      ondrej.hala@praha1.cz

PhDr. Monika Raimanová, tel. 221 097 647 e-mail     monika.raimanova@praha1.cz

Potřebujete:

Ke zřízení datové schránky

1) fyzická osoba

K vyřízení žádosti  je třeba :

  • občanský průkaz 
  •  podepsaná žádost.

2) podnikající fyzická osoba 

K vyřízení žádosti je třeba: 

  • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti,
  • doklad o tom, že jste podnikající fyzická osoba, (může Vám být poskytnut u v rámci agendy CZECH POINT)
  • podepsaná žádost

3) právnická osoba zřízena zákonem a nezapsána v obchodním rejstříku (např. občanská sdružení, církve)

Osoba, oprávněná jednat jménem právnické osoby, předloží: 

  • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti spolu se zakládací listinou o jejím zřízení, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak 
  • podepsanou žádost

Datová schránka dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů je zřízena  pro výše citované subjekty bezplatně do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

 

Zneplatnění přístupových údajů do DS – platný občanský průkaz nebo pas

Přidání pověřené osoby k přístupu do DS – platný občanský průkaz nebo pas

Zrušení pověřené osoby k přístupu do DS – platný občanský průkaz nebo pas

Opětovné zpřístupnění DS – platný občanský průkaz nebo pas

Správní a místní poplatky:

bez poplatku.