Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Senioři z Prahy 1 zvládají počítače na jedničku
1-6-2015

Senioři z Prahy 1 zvládají počítače na jedničku

Šedesát devět seniorů z první pražské městské části absolvovalo od loňského září do letošního května kurzy práce s PC, pořádané Střediskem sociálních služeb Praha 1. V pondělí odpoledne si většina z nich osobně převzala osvědčení o absolvování kurzu, a to přímo od starosty Prahy 1 Oldřicha Lomeckého.

„Jsem moc rád, že naši starší spoluobčané využívají nabídku PC kurzů, které se za ta léta, kdy je pořádáme, plně osvědčily a velmi účinně pomáhají seniorům při jejich větším zapojení do společnosti,“ řekl starosta Městské části Praha 1 Oldřich Lomecký, který zároveň upozornil na dopady moderních technologií. „Významně mění naše životy, v dobrém i horším. Mizí papíry, nemusíme běhat tolik po úřadech a bankách, na druhou stranu nám děti sedí u počítačů a Facebooku a nesportují.“

Co se týká ale našich seniorů, přínosy znalosti práce s počítači a internetem jednoznačně převažují: neztrácejí kontakt s okolní společností a dokážou si díky novým dovednostem vyhledávat velké množství potřebných informací, včetně třeba dopravních spojení. „Ovládají schopnost komunikovat moderními cestami a znají i slovník mladých. Díky tomu je nepřekvapí, když jim vnoučata vyprávějí o ´lajkování´ a ´házení na lištu´,“ vyzdvihla přínos PC kurzů pro seniory z Prahy 1 jejich lektorka Eva Sochorová.

Důležité je rovněž to, že naši senioři rozhodně neusínají na vavřínech a nezůstávají jen u „písíček“, ale ve velkém přecházejí i na tablety a chytré telefony.

Kurzy práce s PC organizuje Středisko sociálních služeb Praha 1 v DPS Týnská a v klubu seniorů v Tomášské 6. V Týnské se konají od září do května skupinové kurzy pod vedením Petra Dáni, v Tomášské pak probíhá pod vedením Evy Sochorové individuální výuka, na kterou je možné se přihlásit kdykoliv.

K osobnímu využití je v Tomášské ulici navíc v odpoledních hodinách volný počítač, takže je vidět, že kurz práce s PC se vyplatí i těm seniorům, kteří nemají vlastní počítač. „Rádi našim seniorům vytváříme podmínky pro zkvalitňování a zpestřování životy,“ doplnil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, a jak jsme z vyprávění absolventů kurzů zjistili, tento způsob vzdělávání je pro ně opravdu přínosný a efektivní. Potvrdil nám to i pan Ota Kotík, který se díky kurzu může ještě lépe zapojit do správy domu.

Kurzy práce s PC Střediska sociálních služeb Praha 1 absolvovalo od roku 2009 už 470 seniorů.

Více informací naleznete na www.socialnisluzby-praha1.cz   Odkaz na externí stránky
Senioři z Prahy 1 zvládají počítače na jedničku

Senioři z Prahy 1 zvládají počítače na jedničku

Senioři z Prahy 1 zvládají počítače na jedničku

FOTO (C)  JAROSLAV TATEK

Všechny fotografie Jaroslava Tatka z předávání Osvědčení o absolvování kurzu práce s PC seniorům Prahy 1
si můžete stáhnout na památku do svého PC jako dva soubory ZIP
každý o velikosti 35 MB
>>> 1.sada fotografií <<<
>>> 2.sada fotografií <<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55