Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Pražské schody 2015
7-5-2015

Pražské schody 2015

Pražské schody 2015

INFORMACE – ÚMČ ODOP Praha 1

Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o akci a přechodné úpravě v dopravním značení v rámci závodu na horských kolech Pražské schody 2015 na území MČ Praha 1 :

Zázemí akce

Místo :
Hradčanské nám.
Loretánské nám.
Nerudova
Jánský vršek
Malostranské nám.
Zámecké schody

Platnost :
příprava
18.05.2015 15:00 – 22:00 hod. 19.05.2015 06:00 – 14:00 hod.
akce 19.05.2015 14:00 – 20:00 hod.
demontáž 19.05.2015 20:00 – 24:00 hod.  20.05.2015 08:00 – 11:00 hod.

Trasa závodu – viz mapa (trasa závodu Pražské schody 2015) konaného dne 19.05.2015 v době 18:00 – 19:30 hod.
vedené MČ Praha 1 - Nerudova (start), Ke Hradu, Hradčanské nám., Nové Zámecké schody, Thunovská, Zámecká, Malostranské nám., Tržiště, Břetislavova, Jánský vršek, Nerudova, Ke Hradu, Hradčanské nám. (cíl)

Trasa závodu – viz mapa (trasa závodu Pražské schody 2015) konaného dne 19.05.2015 v době 18:00 – 19:30 hod.

Změny v dopravním značení:

Jedná se o osazení přenosných dopravních značek v lokalitách:
Hradčanské náměstí, Zámecké schody, Thunovská, Nerudova, Malostranské nám., Tržiště, Břetislavova, Jánský vršek, Šporkova, Karmelitská, Loretánské náměstí

Snížení počtu parkovacích míst

Účinnost DZ B 28 (zákaz zastavení) :
– 19.05.2015 od 08:00 do 22:00 hod. (Hradčanské nám. - parkování)
– 19.05.2015 od 08:00 do 22:00 hod. (Loretánské nám. - parkování)
– 19.05.2015 od 08:00 do 21:00 hod. (Thunovská, Zámecká, Tržiště, Břetislavova, Jánský vršek, Nerudova – po trase)
- Rada HMP č.usn. 886 ze dne 28.04.2015 souhlasila s tím, že konání sportovní akce Pražské schody 2015 – závod horských kol Pražské schody - je považováno za veřejný zájem ve smyslu §19 odst. 5 zákona č.13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích.

Uzavírky v MČ P-1

Účinnost DZ B 1 (zákaz vjezdu) včetně ostatního dopravního značení při akci (příkazové, informativní značky):
– 19.05.2015 od 11:00 – do 20:30 hod. – v lokalitě Hradčanské náměstí od domu č.3 směrem k Pražskému hradu a od domu č.14 směrem k Pražskému hradu
– 19.05.2015 od 11:00 – do 20:30 hod. – v lokalitách Nerudova (v úseku ul. Jánský vršek, Zámecká), Jánský vršek, Šporkova, Tržiště
– 19.05.2015 od 11:00 – do 21:00 hod. – v lokalitách Nerudova (v úseku ul. Úvoz, Jánský vršek)

Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., se n a ř i z u j e objížďka v návaznosti na uzavírku
po trase : Praha 1 – Malostranské nám., vpravo Letenská, vlevo Klárov, přímo Chotkova, vlevo Mariánské hradby, přímo Jelení, přímo Keplerova, vlevo Pohořelec, přímo Úvoz

Kolo pro život, z.s.
Moravská 1687/34, Praha 2, Vinohrady, PSČ 120 00
Odpovědná osoba: Mgr. Karel Žrout; telefon: 602 763 719 

http://www.prazskeschody.cz/

Zpracovala: Zuzana Mocová, ODOP
Dne: 07.05.2015

Schválil: Bc. Ludvík Czital, VODOP
Dne: 07.05.2015

Fotografie ze závodu Pražské schody 2014

Fotografie ze závodu Pražské schody 2014

Fotografie ze závodu Pražské schody 2014