Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Partnerství s Nîmes obohacuje hlavně děti a mladé lidi
27-4-2015

Partnerství s Nîmes obohacuje hlavně děti a mladé lidi

Spolupráce Prahy 1 a Nîmes je na velmi dobré úrovni. Shodli se na tom představitelé obou měst na schůzce, která se uskutečnila v Praze a která měla za cíl – kromě vyhodnocení projektů uskutečněných v uplynulém období – diskusi o plánech dalších společných aktivit. Jednání se za naši městskou část zúčastnili starosta Oldřich Lomecký a radní Eva Špačková. Z Francie pak mimo jiné přijely místostarostka Nîmes Valérie Rouverandová a ředitelka‎ Lycea Alphonse Daudeta Janine Barbéová.

„Spolupráce našich měst není v žádném případě formální, ale je skutečně aktivní a bohatá, a to tím nejlepším způsobem – v oblasti školství, tedy v oblasti spolupráce našich škol a přátelství našich dětí a mládeže,“ zdůraznil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.

Městská část Praha 1 a jihofrancouzské město Nîmes jsou partnerskými městy už od roku 1967. Nîmes má bohatou historií: už kolem roku 31 př. n. l. věnoval svým legionářům tamější pozemky císař Augustus, a tak se dnes město může pochlubit antickými památkami, včetně slavného akvaduktu Pont du Gard. Nîmes je ale rovněž proslulé moderní architekturou. Znakem města je palma s krokodýlem.

Vysokou kvalitu spolupráce Nîmes a první pražské městské části vyzdvihla i radní pro školství a občanskou společnost Eva Špačková. „Mám s ní velmi dobrou osobní zkušenost z návštěvy na jihu Francie, kde jsem byla jako členka školské komise, i z doby působení ve funkci zástupkyně ředitele ZŠ Brána jazyků, která má bohaté mezinárodní kontakty,“ popsala Eva Špačková.

Obě partnerská města se například v roce 2012 společně zapojila do mezinárodního programu Comenius, a to s projektem zaměřeným na podporu výuky češtiny a francouzštiny, oboustranné kulturní, žákovské, studentské i pedagogické výměny a na další aktivity spojené se vzájemným poznáváním a vzděláváním.

Program Comenius je cílen na školní vzdělávání. Zapojit se do něj mohou mateřské, základní a střední školy. Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti, nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech.

A jaké jsou nejbližší společné plány Prahy 1 a Nîmes?

Ve dnech 17. až 20. září by se měla uskutečnit návštěva zástupců Prahy 1 ve Francii, kde budou pokračovat jednání o dalších společných projektech a v plánu je i návštěva tamějšího Lycea Alphonse Daudeta, kde funguje česká sekce, jež na lyceu umožňuje studium českým mladým lidem. 

Na letošní rok připadá 95. výročí založení původních československých sekcí ve Francii. V roce 1920 vznikla v Dijonu (Lycée Carnot) a v roce 1924 v Nîmes‎. Absolventi českých a československých sekcí dokonce založili vlastní asociaci – www.dijon-nimes.eu.  

Ředitelka Lycea Alphonse Daudeta Janine Barbéová byla v uplynulých dnech v Praze spolu s místostarostkou Valérií Rouverandovou i proto, že zde byly členkami komise, která vybírala budoucí české studentky lycea. Zatímco v Dijonu studují z Čech dívky i chlapci, v Nîmes pouze dívky. „Snažíme se děvčatům vytvořit co nejlepší podmínky pro studium i pobyt,“ zdůraznila Janine Barbéová. „A máme o české studentky velký zájem,“ podtrhla Valérie Rouverandová.

Na historii české a československé sekce v Nîmes se zaměří další společný projekt. Bude jím výstava mapující kromě celé historie i osobnosti, jež v uvedeném městě od nás studovaly. Její vernisáž je plánována na letošní říjen.

Dalším aktuálním česko-francouzským projektem je expozice na téma oteplování podnebí a změn klimatu, jejímiž pořadateli budou Francouzský institut v Praze a MČ Praha 1. Proběhne od 2. do 20. června a bude součástí akce Týden Francie (https://www.facebook.com/tydenfrance). Kromě například velkoformátových fotografií a soutěžního kvízu nabídne nejlepší obrázky dětí z prvního stupně základních škol Prahy 1, jež se zapojily do soutěže s názvem „Jak si představuji planetu Zemi za 50 let“. „Chceme do partnerství našich měst a do česko-francouzské spolupráce co nejvíce zapojit i nejmenší školáky,“ doplnila Eva Špačková.

A do třetice výstava. Tentokrát by její náplní měla být móda, konkrétně kostýmní a oděvní návrhy, a připravit by ji měl Francouzský institut v Praze spolu s výtvarně nadanými dětmi ze ZŠ Vodičkova ve spolupráci s Vyšší odbornou školou oděvního návrhářství a Střední průmyslovou školou oděvní z Jablonského ulice v Praze 7.

A na závěr něco z jiného „soudku“: velkou popularitu si získal mezinárodní fotbalový turnaj, který pro školáky z partnerských měst pořádá Městská část Praha 1. „Doufám, že se dalšího ročníku zúčastní i reprezentace Nîmes. Velmi rádi ji uvítáme,“ řekl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, pod jehož záštitou se turnaj probíhající v Hostivaři koná.
Partnerství s Nîmes obohacuje hlavně děti a mladé lidi

Partnerství s Nîmes obohacuje hlavně děti a mladé lidi

Partnerství s Nîmes obohacuje hlavně děti a mladé lidi

FOTO (C) WWW.PETRNASIC.EU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24