Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Kácení dřevin v ulici V Celnici
29-4-2015

Kácení dřevin v ulici V Celnici

Koncem března došlo v ulici V Celnici k pokácení pěti vzrostlých stromů. Přestože tato oblast nespadá přímo do kompetencí dopravy, rádi bychom se ke vzniklé situaci vyjádřili. Zejména z toho důvodu, že na ploše, kde dřeviny rostly, došlo k novému zadláždění a chodníky již do našich kompetencí spadají. Kácení dřevin prováděla Technická správa komunikací hl. m. Praha, která má pozemek se stromy ve své správě, a to na základě pravomocného rozhodnutí o povolení ke kácení, vydaného Odborem životního prostředí Úřadu městské části Praha 1.

Důvodů ke kácení stromů bylo několik. V první řadě pokácené stromy již představovaly bezpečnostní riziko pro své okolí, jelikož dosáhly velikosti, při které by mohlo dojít k vyvrácení celého stromu. Ve správním řízení o povolení kácení stromů bylo prokázáno, že stromy rostou na naprosto nevhodném stanovišti.

Jerlín japonský je vzrostlý strom, který dosahuje v dospělosti výšky až dvaceti metrů. Aby byl na svém stanovišti dobře ukotven, potřebuje adekvátní prostor pro rozvoj kořenového systému. V místě, kde předmětné stromy rostly, je mocnost zeminy pouze cca čtrnáct centimetrů, pod touto vrstvou se nachází v celé výměře ostrůvku a jeho okolí souvislá betonová deska. Z tohoto důvodu rostly stromy velmi pomalu, jejich kořeny se tlačily směrem vzhůru a poškozovaly tak dlažbu. Zlikvidovat betonovou desku a vytvořit adekvátní prostor pro kořenový systém zde bohužel není možné. Dle vyjádření Dopravního podniku hl. m. Praha je tento prostor v ochranném pásmu metra v místech, kde se nachází vestibul stanice Náměstí Republiky a tudíž nelze do betonové desky zasahovat.

Protože důvodem ke kácení bylo nevhodné stanoviště stromů, bude náhradní výsadba provedena vysazením pěti vzrostlých stromů do uličních stromořadí na území Prahy 1. Jedním z míst, kam měly být stromy vysazeny je Pětikostelní náměstí. Avšak z důvodu stavby pomníku Milady Horákové byla již zahájená příprava na zasazení stromu zrušena.

Přestože se ulice v Celnici jeví z výše uvedených technických důvodů pro sazbu stromů jako nevhodná oblast, budeme i nadále ve spolupráci s Odborem životního prostředí hledat další možné řešení, jak na toto místo vrátit zeleň zpět. Ať prostřednictvím velkoobjemových květináčů či jiným vhodným způsobem.

Stav před kácením

Kácení dřevin v ulici V Celnici - stav před kácením

Stav po kácení a po úpravách dlažby

Kácení dřevin v ulici V Celnici - aktuální stav