Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Mladí fotografové skvěle reprezentovali Prahu 1
25-4-2015

Mladí fotografové skvěle reprezentovali Prahu 1

Desátý ročník otevřené umělecké přehlídky „To je hlína“ vyvrcholil v sobotu v klubu Rock Café koncertem Wabiho Daňka a závěrečným předáváním ocenění. A Praha 1 slavila zásluhou dětí z fotografického kroužku Michaely Antůškové velký úspěch.

Soutěž probíhala v uměleckých oblastech, kterými byly divadlo, film, tvůrčí psaní, fotografie, keramika a kresba, malba, kombinovaná technika. Ústřední téma znělo: Jako ryba ve vodě aneb kdyby ryba nevylezla z vody, nevznikl by homo sapiens, čili člověk rozumný. Celkem se do ní přihlásilo čtyřiadvacet dětských kolektivů z celé republiky – z dětských domovů, domů dětí a mládeže, soukromých dílen, neziskovek, mateřských, základních, středních a základních uměleckých škol.

Výtěžek přehlídky poputuje na podporu vzdělávání dětí ze severní Indie, které pocházejí z velmi chudých rodin, jež jim nejsou s to dopřát ani základní vzdělání. Často jsou tyto děti navíc bez domova, odkud je vyhnali vlastní rodiče.

Soutěže se zúčastnil i dětský fotokroužek z Prahy 1 pod vedením Michaely Antůškové, který v mladší kategorii obsadil první tři místa a ve starší druhé místo, když první místo nebylo uděleno.

„Děti z fotografického kroužku sklízejí zasloužené úspěchy, ke kterým se dopracovaly jak talentem, tak velkou pílí a samozřejmě také díky skvělému přístupu paní Michaely Antůškové, které patří naše velké poděkování,“ řekla radní pro školství a občanskou společnost Eva Špačková, která se akce zúčastnila a dětem z kroužku osobně pogratulovala.

A my se ke gratulaci velmi rádi připojujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci Městské části Praha 1.

Více informací si můžete přečíst na http://www.modrarybka.eu/ a http://www.antuskova.cz/
Mladí fotografové skvěle reprezentovali Prahu 1

Mladí fotografové skvěle reprezentovali Prahu 1

Mladí fotografové skvěle reprezentovali Prahu 1

FOTO (C) WWW.PETRNASIC.EU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18