Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Včelaři pozvali sousedy na Třešňový den
25-4-2015

Včelaři pozvali sousedy na Třešňový den

Loretánská zahrada přivítala v sobotu už čtvrtý Třešňový den; akci určenou dětem i dospělým, sousedům z Hradčan, Malé Strany i druhého břehu, kterou uspořádal spolek Hradčanské včely. Ten chce přispět ke zpestření zdejšího občanského života i k propagaci včelaření a sám už pět let aktivně udržuje tradici chovu včel na území naší městské části.

Příroda včelám a včelařům příliš nepřeje a zejména likvidační nemoc varoáza dává tomuto užitečnému oboru lidské činnosti zabrat. Výjimkou nejsou ani včely z Hradčan, které se svědomitě starají o opylování petřínských vrchů a jejich okolí a které v uplynulých týdnech a měsících z velké většiny této pohromě podlehly.

Hradčanští včelaři (přesněji spíš včelařky) se ale nevzdávají: starostlivě sledují zbylá včelstva, plánují nákup nových a vedle toho se pečlivě připravili na rozbíhající se sezonu. „Drátkování máme za sebou, a tak jsme mohli zorganizovat soutěže pro děti a příjemné posezení pro dospělé,“ prohlásili a pozvali všechny zájemce na čtvrtý Třešňový den, který se konal v krásně rozkvetlé Loretánské zahradě na Hradčanech.

Mnozí z vás jsou možná překvapeni skutečností, že se v centru hlavního města někdo věnuje činnosti, kterou máme spojenou s loukami, poli a lesy. „Včelaření má na Hradčanech a Petříně dlouhou tradici. Před lety ale bohužel zůstala včelstva jen na Pražském hradě, kde pro prezidenta Masaryka vybudoval nádherný včelín Josip Plečnik, a ve Strahovském klášteře, a tak jsme se rozhodli, že se tuto krásnou tradici pokusíme obnovit,“ popsala předsedkyně spolku Hradčanské včely Jana Titlbachová a nezapomněla dodat, že řady členů jsou otevřené všem generacím, dětem i dospělým, mužům i ženám. Stačí se jen ozvat.

Jak dámy ve vedení spolku přiznávají, mužské ruce by se na náročnou práci hodily. „Chlapi se nám dali k dobrovolným hasičům a my ženy jsme zase začaly včelařit,“ vysvětlila s úsměvem Jana Titlbachová.

Rozrůstající se zástavba a likvidace biotopů vytlačují z přírody hmyzí opylovače v České republice i v celé Evropě. K tomu musíme připočítat různé nemoci přenášené parazitickými roztoči, postřiky plodin pesticidy a bohužel i zmenšující se počet těch, kteří jsou ochotni se tomuto náročnému koníčku věnovat. Tato situace vyžaduje zapojení odborníků i nadšenců, podporu státu i obcí, aby se nestalo, že z luk a sadů zmizí včely a z obchodů (opravdu) český med.

„Vítáme činnost hradčanských včelařů a obdobných spolků či aktivit, které přispívají k ochraně přírody i k rozvoji občanské společnosti a zároveň posilují vztah lidí k místu, kde žijí, a k jeho tradicím,“ řekla radní pro školství a občanskou společnost Eva Špačková, která se Třešňového dne zúčastnila.

Více informací o spolku Hradčanské včely naleznete na www.hradcanskevcely.cz   Odkaz na externí stránky
Včelaři pozvali sousedy na Třešňový den

Včelaři pozvali sousedy na Třešňový den

Včelaři pozvali sousedy na Třešňový den

FOTO (C) WWW.PETRNASIC.EU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16