Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Kde mohu kontaktovat redakci Měsíčníku Praha 1?

Vedoucí redaktor:

Veronika Blažková

tisková mluvčí - vedoucí odd.vnějších vztahů Kanceláře starosty MČ Praha 1 
tel.: 221 097 149, e-mail: veronika.blazkova@praha1.cz

Redakční rada:

Ing. Oldřich Lomecký - starosta MČ Praha 1
Daniel Hodek - zástupce starosty
Mgr. Jana Pařízková - zástupce starosty
Tomáš Macháček - zástupce starosty
Jan Krejčí, MBA - zástupce starosty
Karolina Polverini - člen Rady MČ Praha 1
JUDr. Ivan Solil - člen Rady MČ Praha 1
Ing. Pavol Škrak - člen Rady MČ Praha 1
Ing. Jiří Veselý - člen Rady MČ Praha 1
Veronika Blažková - tisková mluvčí

• Vychází 11x ročně, místo vydání Praha, registrace: MK ČR E 15430
• Pro MČ Praha 1 vydává CVS Consulting, s. r. o., Hošťálkova 107, 169 00 Praha 6
• Redakce: redakce.praha1@cvsc.cz
• Příjem inzerce: CVS Consulting, s. r. o. (inzerce.praha1@cvsc.cz, tel.: 224 239 668)
• Redakční uzávěrka je 15. den každého měsíce
• Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 1, není periodikem žádného politického subjektu

Principy fungování redakční rady

PRINCIPY_FUNGOVANI_REDAKCNI_RADY.pdf - 25,15 KB
PRINCIPY_FUNGOVANI_REDAKCNI_RADY.doc - 26,50 KB