Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Hodnotící tabulky jednotného vnitřního trhu

Evropská komise představila on-line verzi hodnotících tabulek jednotného vnitřního trhu, na kterých můžete nalézt množství informací o tom, jak jednotlivé členské státy přispěly k budování jednotného vnitřního trhu.

Evropská komise představila on-line verzi →hodnotících tabulek jednotného vnitřního trhu, kde je k dispozici ucelený a uživatelsky vstřícný soubor zpráv. V hodnotící tabulce jednotného trhu jsou obsaženy komplexní zprávy o 13 nástrojích správy – např. o sledování řádného provádění směrnic EU, analýzách řízení při nesplnění povinnosti, sítích správní spolupráce, službách zaměřených na řešení problémů a různé další informace.

Účelem hodnotící tabulky jednotného trhu 2012/13 je poskytnout přehled o současné situaci. Odráží výsledky, jichž bylo dosaženo členskými státy, ale poskytuje také příklady problémů, s nimiž se potýkají občané a podniky při uplatňování svých práv v EU. Přehledy je možné vyhledat také dle jednotlivých států, tedy např. pouze pro →ČR.