Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Praha 1 podpořila vznik speciální výslechové místnosti
13-2-2015

Praha 1 podpořila vznik speciální výslechové místnosti

Minimalizovat traumata zvlášť zranitelných obětí trestné činnosti, jakými jsou děti, ženy, či handicapované osoby, kdy jsou nuceny traumatizující zážitek vyprávět v nepříjemném prostředí výslechové místnosti před mnoha lidmi a zkvalitnění výslechové praxe. To jsou hlavní cíle projektu zřízení speciální výslechové místnosti. Rada městské části Praha 1 na základě předkladu radního pro oblast bezpečnosti prevence kriminality Ivana Solila (ČSSD), podpořila nejen schválení podání žádosti o dotaci na zbudování speciální výslechové místnosti, ale rovněž vyčlenila částku 27.000 Kč pro splnění podmínky desetiprocentní finanční účasti žadatele o dotaci.

Na základě informací Policie ČR, státních i nestátních organizací lze konstatovat, že počet zvlášť zranitelných obětí trestných činů každým rokem narůstá. Je proto nutné přijímat opatření, která mohou snížit újmu těchto obětí. Mezi takováto opatření patří i budování speciálních výslechových místností.

„Strohé, čistě funkční kanceláře policejních služeben podněcují v dětech úzkost a obavy, mají vliv na paměťový výkon dítěte a celkově výpověď dítěte znehodnocují. Dítě nebo jiná citově zranitelná oběť rovněž musí podávat svědectví o traumatizujícím zážitku před extrémně vysokým počtem přítomných osob, jakými jsou soudce, státní zástupce, advokát obviněného, sociální pracovnice, policisté. Využitím speciální výslechové místnosti se počet osob, které se dostanou do přímého kontaktu s dítětem, zúží maximálně na dvě osoby.“ – uvedl radní Ivan Solil a dodává: „Projekt počítá s využitím speciální výslechové místnosti také jako pracovního prostoru dětské klinické psycholožky – pracovnice Police hl. m. Prahy, která zde bude provádět psychologické pohovory za účelem rychlé diagnostiky v mnoha extrémně vyhrocených situací."

Speciální výslechová místnost je komplexem dvou místností, z nichž jedna je místností monitorovací, kde bude umístěn audiovizuální výstup, který budou sledovat osoby přítomné úkonu. Druhá místnost je tzv. místnost pohovorová - zde bude probíhat výslech oběti či svědka a bude vybavena tak, aby působila co nejvíce civilním a příjemným dojmem. Místnost bude vybavena audiovizuálním zařízením přenášející záznam do monitorovací místnosti. Speciální výslechová místnost bude realizována v prostorách Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy na adrese Praha 1, ul. Na Perštýně 9/346. Celkové náklady dosáhnou částky 270.000 Kč a místnost by měla být dokončená v září tohoto roku. Žádost bude podávat Městská část Praha 1.

Kontakt pro další informace:

JUDr. Ivan Solil
radní pro oblast bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného pořádku
Mob.: 602 264 307
Tel.: 221 097 666
Email: ivan.solil@praha1.cz

Ukázky speciálních výslechových místností (zdroj: Policie ČR)

Praha 1 podpořila vznik speciální výslechové místnosti

Praha 1 podpořila vznik speciální výslechové místnosti

Praha 1 podpořila vznik speciální výslechové místnosti

Praha 1 podpořila vznik speciální výslechové místnosti