Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Školy zapisovaly nové prvňáčky
21-1-2015

Školy zapisovaly nové prvňáčky

Až patnáct prvních tříd chtějí v příštím školním roce otevřít základní školy zřizované Městskou částí Praha 1. Zápisy budoucích prvňáčků už proběhly a o docházku do všech našich škol opět usilovalo značné množství dětí nejen z Prahy 1, ale i z celého hlavního města a Středočeského kraje.

„Jsme rádi, že je o naše školy tak velký zájem. Každá z nich je jiná – a všechny jsou výborné,“ řekla radní Prahy 1 pro školství a občanskou společnost Eva Špačková, která průběh zápisů pozorně sledovala a některé školy během nich i navštívila. Nutno ještě dodat, že děti z Prahy 1 nemusejí mít strach, že by pro ně nebylo v první třídě místo.

ZŠ Brána jazyků
Návratem na „místo činu“ by se dala označit návštěva Evy Špačkové na ZŠ Brána jazyků, neboť v této škole dlouhá léta působila jako učitelka na prvním stupni i jako zástupkyně ředitele.

Hned ve dveřích ji – stejně jako desítky budoucích prvňáčků – přivítali „Tři bratři“. Ti spolu s půvabnou princeznou a dalšími pohádkovými postavami prováděli malé děti pohádkami s Růženkou, Červenou karkulkou a Maruškou, počítali s nimi, kreslili nebo třeba skákali přes švihadlo.
Část putování s dětmi absolvovala i paní radní. „Zápis s pohádkou má na Bráně jazyků dlouholetou tradici a mezi ´páťáky´, kteří ho organizují, je velmi populární,“ vysvětlila Eva Špačková.

O zápis do prvních tříd v ZŠ Brána jazyků usiluje každoročně velký počet rodičů s dětmi. Škola proto podle slov svého ředitele Petra Tlustého otevře určitě čtyři třídy, a pokud se podaří vyřešit prostorové problémy, stoupne jejich počet dokonce na pět.

ZŠ nám. Curieových
Obdobné radosti a starosti mají i na „Curieovce“. Přijmout mohou devadesát dětí, zájem je ale podstatně větší. Jak však upozorňuje Eva Špačková, ve výši čísel se odráží i to, že mnohé rodiče své děti zapisují pro jistotu do více škol najednou.

Zájem o ZŠ nám. Curieových umocňuje její program MNŽ, zaměřený na mimořádně nadané žáky, a tak se paní ředitelka Tereza Martínková těší na plánovanou přestavbu půdy, která rozšíří tolik potřebné prostory pro učebny, kabinety a školní družinu.

ZŠ J. Gutha-Jarkovského
„Truhla“ by v novém školním roce měla mít tři první třídy, z toho poprvé jednu česko-italskou. Rozšířeně bude italštinu nově vyučovat i od šesté třídy. Stejně jako ostatní základní školy v Praze 1 je i tato škola připravena na docházku dětí s handicapem. Od září ji tak budou navštěvovat například dvě děti s autismem.

A tak jako v jiných školách i zde se osvědčilo zavedení přípravné třídy, která by tak měla být otevřena i v dalším školním roce. Ze škol zřizovaných Městskou částí Praha 1 plánují provozovat přípravnou třídu všechny vyjma ZŠ nám. Curieových.

Více informací o všech základních a mateřských školách Prahy 1 naleznete na www.praha1.cz v sekci Školství..


Školy zapisovaly nové prvňáčky

Školy zapisovaly nové prvňáčky

FOTO (C) WWW.PETRNASIC.EU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50