Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Granty na Opravu domovního fondu (GODF) na území Prahy 1 v roce 2015
20-1-2015

Granty na Opravu domovního fondu (GODF) na území Prahy 1 v roce 2015

Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2015

Mimořádné jednorázové příspěvky (granty) na
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 (GODF) pro rok 2015

Městská část Praha 1 jako poskytovatel má zájem prostřednictvím veřejných prostředků zlepšit stav domovního fondu na území Prahy 1 a současně do tohoto procesu zapojit vlastníky těchto domů. Za tímto účelem vyhlašuje Městská část Praha 1 pro rok 2015 Granty na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 (dále jen grantové řízení), v rámci kterého má MČP1 zájem rozdělit mimořádné jednorázové prostředky (granty).

Mimořádný jednorázový příspěvek (dále také jen „grant“) může být poskytnut výlučně na opravu bytového domu, nacházejícího se v územním obvodu Městské části Prahy 1.

Žádost o grant mohou předložit tito žadatelé:
- vlastníci domu (fyzická, právnická osoba)
- spoluvlastníci domu společně (fyzické, právnické osoby)
- společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Žádost o grant lze podat na opravy vztažené k plášti domu (npř. oprava fasád, oken1, vrat, střech). Ke společným částem domu (stoupačky, výtahy atp.) jen pokud jsou doloženy potvrzením o havarijním stavu.

Grant bude poskytnut max. do výše 50 % skutečných nákladů na opravu. Zbývající část skutečných nákladů na opravu hradí žadatel. Žadatel musí písemně garantovat, že má dostatek finančních zdrojů na spolufinancování opravy, a to i v případě přidělení nižší částky než 50% skutečných nákladů.

Maximální výše grantu pro jednoho žadatele je částka 1.000.000,- Kč.

Kontakt:

MUDr. Jan Votoček, radní pro finance a privatizaci,
tel. 221 097 226 email: jan.votocek@praha1.cz
, 5.patro, č.dv. 515-516, Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1

Mgr. Monika Mlejnková, asistentka radního, granty na opravu domovního fondu,
tel. 221 097 168 email: monika.mlejnkova@praha1.cz
, 5.patro, č.dv. 515-516, Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1

UZÁVĚRKA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE 25. DUBNA 2015 VE 13:00 HOD.!

GODF 2015 - Podmínky a pravidla pro poskytování, užití a vyúčtování

GODF_2015_Podminky_poskytnuti_grantu_2015.pdf - 74,54 KB

GODF 2015 - Harmonogram

GODF_2015_Harmonogram.pdf - 14,65 KB

GODF 2015 - Kontaktní místo

GODF_2015_Kontaktni_misto.pdf - 6,83 KB

GODF 2015 - Formulář přihlášky

GODF_2015_Formular_prihlasky.pdf - 72,19 KB

GODF 2015 - Nerozebíratelný způsob - ukázka

GODF_2015_Nerozebiratelny_zpusob_prihlasky_ukazka.pdf - 91,83 KB

GODF 2015 - Smlouva o poskytnutí grantu

GODF_2015_Smlouva_o_poskytnuti_grantu_2015_mustr.pdf - 58,84 KB

GODF 2015 - Smlouva o dílo

GODF_2015_Smlouva_o_dilo_2015_mustr_pro_firmu_ffin.pdf - 93,34 KB

GODF 2015 - Čestné prohlášení k podpoře z veřejných prostředkůn (de minimis)

GODF_2015_De_minimis_-_Cestne_prohlaseni_o_verejne_podpore.pdf - 73,33 KB