Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Zveme vás do Galerie 1 na jubilejní výstavu
6-1-2015

Zveme vás do Galerie 1 na jubilejní výstavu

ASPIK 2015 – tak se jmenuje jubilejní desátá výstava Galerie 1 ve Štěpánské ulici, která představuje díla Vladimíra Fialy, Daniela Smrže, Pavla Vágnera, Aleše Valenty a Báry Vávrové, členů volného uměleckého sdružení Aspik. Expozice, trvající do konce ledna, nabízí kresby, malby, fotografie, keramiku i další umělecká díla a předměty.

„Jubilejní desátá výstava završuje úspěšné období naší Galerie 1, poskytující prostor začínajícím i zkušeným autorům, které spojuje originalita a zajímavost tvorby,“ prohlásil radní pro kulturu Jan Krejčí a dodal: „Galerie 1 – to je prostor pro umění i setkávání podobně naladěných lidí, proto je výstava děl umělců sdružení Aspik, zdůrazňujících zejména společenskou ambici, rovněž symbolická.“

Aspik je volné umělecké sdružení, vzniklé v roce 1999, jehož členy pojí nikoliv umělecký program, ale přátelství a společná zkušenost ze studií na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, zejména v ulici Magdaleny Dobromily Rettigové v Praze 1.

A proč Aspik? Aspik je pojítko, které ze zdánlivě nesourodého udělá jeden celek. Aspik nemá umělecké ambice, ty si musí každý člen řešit sám. Aspik má naopak ambice společenské: chce být důvodem k setkání; „náručí“, do které se vejde i takzvaná nedělní tvorba, jejímž tvůrcům čas od času dopřeje prostor pro důstojnou prezentaci. Aspik je radost a chuť, o kterou členové sdružení nehodlají přijít v každodenním životě.

Aleš Valenta, sám sebe označující za nedělního autora, krajkářku a bývalého restaurátora textilu, představuje na výstavě portréty – na dřevě natřeném tiskařskou černí a perforovaném cyklistickým ozubeným kolem nebo i ze šťouchátek do uší, kůry, lišejníku či z textilních pásů.

Pavel Vágner je původním povoláním učitel a vychovatel. Své fotografie publikuje v časopisech i jako ilustrace knih. V Galerii 1 nabízí cyklus fotografií – citlivých postřehů z ulic, přírody i osobních chvil.

Jako grotesku označuje tematiku svých pláten Daniel Smrž, který – stejně jako Vladimír Fiala, autor drobných kreslených postřehů, anekdot a pohlednic – nezapře inspiraci mimo jiné komiksem.

Bára Vávrová, arteterapeutka a spoluzakladatelka keramické dílny, představuje drobnější, neokázalou a originální keramiku z bílé, mramorované a burelové hlíny.

Přijďte do Galerie 1. Jste vítáni. Vystavená díla i vstupné ve výši 0 Kč vás jistě potěší.
Více na stránkách galerie:
www.galerie1.cz Odkaz na externí stránky
Zveme vás do Galerie 1 na jubilejní výstavu ASPIK 2015

Zveme vás do Galerie 1 na jubilejní výstavu ASPIK 2015

FOTO (C) http://www.petrnasic.eu/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35