Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Svatováclavské duchovní zastavení zahájilo národní vzpomínku na slavného světce
27-9-2014

Svatováclavské duchovní zastavení zahájilo národní vzpomínku na slavného světce

V předvečer svatováclavských oslav se u sochy svatého Václava konal další ročník Svatováclavského duchovního zastavení, kterého se kromě dalších osobností zúčastnili kardinál Dominik Duka a starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.

Oldřich Lomecký ve svém vystoupení připomněl jak prozápadní politickou orientaci knížete Václava, tak i jeho symboliku, která nás ovlivňuje i v současnosti. Stejně jako ale nelze pouze spoléhat na svatého Václava, tak nelze jen kritizovat naše stávající problémy, ale je třeba, abychom se všichni přičiňovali o zlepšení naší současnosti, včetně tolik diskutovaného Václavského náměstí.

Kardinál Dominik Duka pohovořil o Palladiu země české – kovovém reliéfu zobrazujícím Pannu Marii s Kristem, který měla zavěsit Václavovi na krk sv. Ludmila. Ústředním momentem nedělní národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi pak byla korunovace Palladia země české apoštolským nunciem Giuseppem Leanzou.

Po skončení Svatováclavského duchovního zastavení byla z Hradu slavnostně převezena do Staré Boleslavi svatováclavská relikvie. Během této symbolické cesty sv. Václava do Staré Boleslavi zněly zvony a na mnoha místech naší země probíhaly modlitby za český národ.

Světcova lebka, která je již od středověku předmětem úcty, je dodnes vnímána jako symbol české státnosti. Je proto také stále velmi bedlivě střežena. Je uložena v metropolitní pokladnici pražské katedrály, která je běžně nepřístupná, a vystavuje se jen při výjimečných příležitostech.

Pro lebku sv. Václava nechal císař Karel IV. zhotovit svatováclavskou korunu, nejstarší součást českých korunovačních klenotů. Lebka je jedním z nejdůležitějších ostatků přemyslovského knížete, které se dochovaly.

Letošní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi se nesla v duchu připomínky lidí nespravedlivě trestaných v období komunistické totality a v duchu prosby za ochranu svobody v zemi. Samotné Palladium, které bylo v letech 1950 až 1969 uzavřeno v trezoru StB, přinesly v obětním průvodu politické vězeňkyně Libuše Musilová a Hana Krsková-Dvořáková.

Palladium jako zapomenutý symbol naší státnosti, který odkazuje ke křtu knížete Bořivoje a sv. Ludmily, vyzdvihl podle kardinála Duky biskup Daniel I., když žádal Fridricha Barbarossu o královskou korunu pro knížete Vladislava. Stejně tak na Palladium odkazuje olomoucký biskup a vyšehradský probošt Bruno ze Schaumburgu, když se jedná o kandidaturu Přemysla Otakara II. na císařský stolec.
Svatováclavské duchovní zastavení zahájilo národní vzpomínku na slavného světce

Svatováclavské duchovní zastavení zahájilo národní vzpomínku na slavného světce

FOTO (C) WWW.PETRNASIC.EU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53