Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Máte strach z krádeže auta? Podívejte se na novou mapu MČ Praha 1!
20-4-2009

Máte strach z krádeže auta? Podívejte se na novou mapu MČ Praha 1!

Městská část Praha 1 spustila dnes pro obyvatele a návštěvníky centra Prahy na adrese http://auta.praha1.cz/MACRO/EVIDENCE?kradeze interaktivní mapu, která informuje o počtu a místech krádeží aut nebo jejich vykradení v zadaném časovém období.

Cílem je, aby lidé získali rychlý a pravidelný přehled o místech v Praze 1, která jsou zloději a vykradači aut nejvíce vyhledávána. Mapa proto bude aktualizována každý týden,“ uvedl radní Filip Dvořák, který si od této novinky slibuje dvojí přínos: „Lidé budou vědět, kde je lépe z hlediska bezpečí vozu raději neparkovat, a radnice získá na základě konkrétních dat přehled rizikových míst, která přednostně  opatří kamerovým systémem.“

Nápad na zřízení mapy rizikových míst vznikl už v roce 2005, kdy se počty vykradených a odcizených vozidel v Praze 1 pohybovaly, v porovnání s dneškem, ve vysokých hodnotách. „Díky kvalitní činnosti Městské policie a Policie České republiky se v průběhu několik let podařilo tento typ trestné činnosti výrazně snížit, její četnost se zastavila na stabilních hodnotách, ale už dále neklesá,“ uvedl Dvořák, podle jehož slov se počet vykradených a odcizených vozidel v Praze 1 od roku 2002 v porovnání s dneškem snížil několikanásobně z původních 2 300 na zhruba 700 případů ročně. Aktuálně se tedy jedná přibližně o dva případy denně.

„Před čtyřmi lety jsme projekt ještě nerealizovali díky příznivému trendu této trestné činnosti, který sliboval opravdu rapidní zlepšení. Situace se zlepšila, přesto pro nás byla zhruba dvě vykradená či odcizená vozidla denně jasným signálem, že je třeba realizovat tento nápad“ dodal Dvořák. Dnes spuštěná mapa krádeží a vykrádání aut je další elektronickou službou nových radničních webových stránek, uvedených do provozu počátkem tohoto roku, které byly mj. oceněny druhým místem krajského kola soutěže Zlatý Erb 2009 v těsném závěsu za WWW stránkami magistrátu hl.m.Prahy. 

 
 

 Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Krádeže mot. vozidel  348 306 236 233 166 120 74
Krádeže věcí z mot. vozidel 1982 1679 1723 1410 676 593 642

Zdroj: Policie České republiky, Nápad trestné činnosti MČ Praha 1

Naše priorita: Bezpečná Praha 1

Dvakrát měsíčně probíhají na radnici Prahy 1 koordinační schůzky Městské policie hl. m. Prahy, Policie ČR včetně specializovaných složek Cizinecké policie a Celní správy ČR. Při schůzkách, které svolává starosta MČ Praha 1 Petr Hejma, se operativně řeší veškerá bezpečnostní problematika na území MČ Praha 1 a pružně se reaguje na vzešlé problémy.

Praha 1 je přirozeným centrem metropole, a proto přitahuje i kriminální živly. Díky nadstandardní snaze radnice se však daří pečlivou prevencí a cílenými kontrolami bezpečnostní rizika trvale eliminovat. Velmi kvalitní práce policistů se promítá i do objasněnosti trestné činnosti. Za vše hovoří statistika: Obvodní ředitelství Policie ČR Praha I se loni zařadilo na 1. místo objasněnosti v rámci celého hlavního města.

„Opakovaně na exaktních číslech předkládám, že kriminalita v Praze 1 vůči jejím občanům je velmi nízká,“ říká JUDr. Ivan Solil, radní první městské části pro oblast bezpečnosti a zároveň předseda komise pro bezpečnost. „Rizikovou“ skupinou jsou spíše než obyvatelé Prahy 1 turisté, kteří při  prohlídkách památek nevěnují dostatečnou pozornost svým věcem, čímž přitahují kapsáře.

V prevenci i objasňování trestné činnosti a narušování veřejného pořádku mají nezastupitelnou úlohu bezpečnostní kamery. K 30. červnu loňského roku bylo v Praze 1 nainstalováno 96 kamer. Jejich dispečink funguje v nepřetržitém provozu, přičemž záznam lze uchovat až třicet dnů. Operátor může všemi kamerami pohybovat požadovaným směrem a obraz přibližovat, nebo naopak vzdalovat. V případě zvláštních požadavků je možné zafixovat konkrétní kameru pouze na jedno místo – této možnosti často využívá kriminální služba při speciálních akcích.

„Pokud by na parlamentní úrovni byla politická vůle a zákonodárci přijali příslušné zákony, naše snaha vymýtit negativní jevy by byla ještě účinnější. Přesto lze konstatovat, že i za stávajících podmínek se občané Prahy 1 nemusí cítit bezprostředně ohroženi kriminalitou,“ uzavírá radní Solil.

Podrobnosti o operativním řešení veškeré bezpečnostní problematiky na území MČ Praha 1 se dočtete v článku v sekci Bezpečnost >> zde <<.