Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Přijďte s námi oslavit Dny Prahy 1 - víkend plný zábavy, poučení i překvapení
6-3-2009

Přijďte s námi oslavit Dny Prahy 1 - víkend plný zábavy, poučení i překvapení

     


Kdy: 28.3. + 29.3.2009 Kde: na Praze 1; sobota – Ovocný trh, neděle - Žofín
Pro koho: pro všechny, kteří se zábavnou formou rádi dozví něco nového
Kdo přijde: Rudolf II. s dvořany, tajemný Golem + vy všichni, kteří přijmete naše pozvání


Zima pomalu předává svou vládu nadcházejícímu jaru, a tak nastává čas pro tradiční akci naší Městské části Praha 1 - „Dny Prahy 1“. Ta se každoročně koná v krásných exteriérech probouzející se jarní Prahy 1 a svým účastníkům nabízí vedle vstupů do zajímavých památek v této městské části také malé zastavení s obyvateli, kteří zde žili o několik staletí dříve.

Loni jsme se mohli blíže seznámit s člověkem, který žil ve 14. století, založil Nové Město pražské a z Prahy, královny měst, vytvořil tepající srdce tehdejší Evropy. Ano, tím zmiňovaným samozřejmě nebyl nikdo menší než císař Karel IV., kterého jsme mohli vidět v doprovodu jeho manželek a družiny. Díky němu a jeho současníkům jsme mohli nahlédnout do gotické módy, seznámit se s dobovými tanci a hudbou a také navštívit památky, které  v době 14. století vznikaly.

Letos se v historii posuneme o pár staletí blíže k nám a v ulicích Prahy přivítáme další významnou osobnost našich dějin, kterou většina zná především z filmu Císařův pekař a Pekařův císař. Ano, správně hádáte, historická postava, která o víkendu 28.3. a 29.3.2009 zavítá na pražská náměstí a ostrov Žofín, nebude nikdo jiný než císař Rudolf II. Habsburský. Známý milovník umění, astrologie a alchymie, který se rád obklopoval tajemnem a vším krásným. Vždyť také ze svého dvora vybudoval kosmopolitní, duchovní a kulturní centrum, ve kterém se scházeli jak významní učenci a umělci z ciziny, tak také stálí vyslanci z Fancie, Španělska či Benátek.

Některé památky na tohoto císaře a připomínky jeho doby a osobností tehdy žijících se podařilo zachovat až do současnosti, a tak si je můžeme dnes připomenout v různých objektech. Například ve Strahovském klášteře či Chrámu Matky Boží před Týnem, které budete moci v rámci Dnů Prahy 1 navštívit zcela zdarma. Pojďte si tedy spolu s námi zavzpomínat na dobu tohoto velkého kulturního mecenáše a na chvíli se vžít do doby na přelomu 16. a 17. století, kdy tehdejší dvůr Rudolfa II. byl magnetem pro všechny umělce, vědce a lidi toužící po poznání!

Soutěžní putování po památkách Prahy 1 – aneb Praha magická

Letošní Dny Prahy 1 probíhají v duchu doby Rudolfa II., milovníka kultury, umění a poznávání nových světů - a tak, inspirováni touto osobností jsme pro vás připravili takový program, který jak potěší a pobaví, tak přinese i spoustu nových informací. Vše zábavnou formou soutěžního putování po pražských památkách, kde vedle zajímavé prohlídky získáte také razítko do vaší hrací karty. První z vás spolu s hrací kartou a prvním razítkem také měšec z pravé kůže, do něhož můžete sbírat cenné krejcary. Pokud hrací kartu naplníte čtyřmi razítky, vhoďte ji na Žofíně do slosování, v němž můžete vyhrát hlavní cenu, kterou je fotoaparát a zájezd pro celou rodinu. Za nasbírané krejcary si pak můžete na Žofíně koupit něco dobrého k jídlu i k pití... Pojďte tedy spolu s námi putovat po památkách Prahy 1 a stejně jako Rudolf II. sbírat nejen hmotné věci, ale hlavně zážitky a nezapomenutelné dojmy.

Jak se této hry můžete zúčastnit?

Stačí, když si v tabulce s jednotlivými památkami (u sobotního a nedělního programu) vyberete ty, u nichž je ve sloupci s razítkem uvedeno „ano“. Tam za prohlídku dané památky získáte hrací kartu a a do něj razítko. První z vás pak spolu s hrací kartou a prvním razítkem získají také měšec z pravé kůže + krejcar. Za každou další návštěvu jiné památky vždy získáte do hrací karty po jednom razítku a do měšce další krejcar. Podrobnější informace vám vždy u jednotlivých památek zodpoví hosteska a promotér, kteří se na vás budou těšit v dobových kostýmech. Kromě toho pro vás budou mít připravené zajímavé informace o památkách či drobné sladkosti pro děti za správné zodpovězení jednoduchých otázek.  

Sobotní setkání s Rudolfem II., jeho družinou a tajemným Golemem

V sobotu v podvečer 28.3.2009 vyjede Rudolf II. i se svou družinou z náměstí F. Kafky, aby se v ulicích Prahy setkal s Pražany, kteří se s ním přijdou pozdravit. Přes Staroměstské náměstí a Celetnou ulici dojede až na Ovocný trh a tam spolu se všemi přítomnými shlédne zajímavý program. K vidění budou dobové tance a hudba, divadelní představení a bájná postava Golema v nadživotní velikosti. Celý program jako zlatý hřeb večera završí velkolepá ohňová podívaná. Chybět nebude ani něco dobrého k zakousnutí.

Ve šlépějích Rudolfa II. - aneb divadelní představení pro občany MČP 1 zdarma

Jak již několikrát zaznělo, Rudolf II. byl velkým milovníkem umění, který na svém dvoře podporoval malíře, sochaře a různé další umělce. Na tento odkaz císaře Rudolfa chceme v letošních „Dnech Prahy 1“ navázat, a proto vás zveme v sobotu 28.3.2009 na kulturní zážitek v podobě čtyř divadelních představení, která budou pro vás občany MČP 1 zcela zdarma.

Pro malé diváky:

Divadlo Minor -  Vlas a brada – divadelní představení pro děti od 15:00 hodin.
Divadlo v Celetné – Kde roste štěstí – divadelní představení pro děti od 15:00 hodin.

Pro dospělé:

Divadlo v Celetné – Talíře/Taniere – divadelní představení pro dospělé od 19:30 hodin.
Divadlo Bez zábradlí – Blbec k večeři – divadelní přestavení pro dospělé od 19:00 hodin.

Nezapomeňte:vstup zdarma mají občané Prahy 1 pouze po prokázání občanským průkazem s trvalým bydlištěm na Praze 1. Počet vstupenek je omezený a  nelze je předem rezervovat. Vstupenky budou k vyzvednutí na informačním stánku 1 hodinu před začátkem představení.

Nedělní Žofín plný překvapení

Žofín se tradičně během akce Dny Prahy 1 proměňuje v historické městečko, v němž na vás i letos budou čekat obyvatelé z dob minulých. Vedle Rudolfa II. a jeho dvořanů se objeví bájná postava Golema a spolu s umělci, vědci či kejklíři zde uvidíte také alchymisty ze dvora Rudolfa II., kteří vám ukáží své objevy. V tento den se také budou losovat výherci soutěže s hracími kartami, soutěže čtenářské a soutěže výtvarné, která proběhne přímo na Žofíně. Pod odborným dohledem zkušených malířů z Rudolfova dvora zde budou děti malovat obrázky a jejich výtvory budou na místě přímo vystavené. A abychom naplnili tradici „Žofínského překvapení“, tak věřte, že také letos jsme pro vás jedno pěkné „VLTAVSKÉ“ připravili, o něm ale více až na akci samotné… Tak neváhejte a přijďte spolu s námi v neděli 29.3.2009 oslavit na Žofín Dny Prahy 1.


Památka

Návštěvní doba/ Představení

Vstupné

Razítko

divadlo Minor
představení pro děti – Vlas a brada

15:00

zdarma
pro občany MČP 1

ne

Divadlo v Celetné
představení pro děti – Kde roste štěstí

15:00

zdarma
pro občany MČP 1

ne

Divadlo v Celetné
představení pro dospělé – Talíře/Taniere

19:30

zdarma
pro občany MČP 1

ne

Divadlo Bez zábradlí
představení pro dospělé – Blbec k večeři

19:00

zdarma
pro občany MČP 1

ne

Kostel Matky Boží před Týnem

10:00 – 17:30
prohlídky s průvodcem
 15:00, 16:00, 17:00

zcela zdarma

ne

Kostel sv. Jindřicha a sv. Kunhuty

10:00 – 17:00
prohlídky s průvodcem
 11:00, 14:00, 15:30

zcela zdarma

ne

Věž Novoměstské radnice

10:00 – 17:00

zdarma
pro občany MČP 1

ano

Staroměstská radnice – podzemí

9:00 – 18:00

zdarma
pro občany MČP 1

ano

Národní muzeum

9:00 – 17:00

zlevněné vstupné
pro občany MČP 1

ano

Průvod Rudolfa II. a
 historický program na Ovocném trhu

17:00 – 21:00

zcela zdarma

ne

Slavnostní průvod Rudolfa II.

17:00 – vychází průvod Rudolfa II. – z náměstí Fr. Kafky

  • za doprovodu dvořanů, purkmistra, maršálka na koni, alchymistů, hudebníků a kejklířů
  • průvod půjde přes Staroměstské náměstí, Celetnou ulici a skončí na Ovocném trhu


Podrobný program na Ovocném trhu*

18:30 – zazní středověká hudba a vyprávění o historii Prahy
19:00 – slavnostní fanfáry a příjezd průvodu císaře Rudolfa II.
19:10 – Rudolf II. a purkmistr města promluví k lidu
-          králův herold zahajuje program
-          dobová hudba a dvorské tance

19:30 – divadelní představení o stvoření krásné Sirael
19:40 – pásmo pražských pověstí - včetně legendy o Golemovi
20:00 – hra inspirovaná antikou Řekové – romantické i akční šermířské představení 
20:10 – ohňová podívaná - kejklíři s ohni, polykači ohně
20:25 – císař se loučí se svými poddanými a opět v průvodu odjíždí


Památka

Návštěvní doba/ Představení

Vstupné

Razítko

Štola XXII.

10:00 – 16:30

zcela zdarma

ano

Velká zahradní štola

10:00 – 16:30

zcela zdarma

ano

Strahovský klášter

9:00 – 17:00

zdarma
pro občany MČP 1

ano

Bludiště na Petříně

10:00 – 17:00

zdarma
pro občany MČP 1

ano

Obřadní síň 
Klausová synagoga

9:00 – 16:30
prohlídky s průvodcem
9:30, 11:30, 13:30, 15:30

zdarma
pro občany MČP 1

ano

Staronová synagoga

9:30 – 17:00
prohlídky s průvodcem:
 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

zdarma
pro občany MČP 1

ano

Žofín
městečko doby Rudolfa II.

11:00 – 17:00

zcela zdarma

ano

Podrobný program na Žofíně*

11:00 – středověké tržiště

  • na něm jsou vedle trhovců také alchymisté, malíři a další
  • v krčmě lze ochutnat dobroty ze zabijačky
  • tržištěm zní živá dobová hudba

13:00 – příchod „císařského herolda“, který celý program slavnostně zahájí
13:30 – příjezd císaře Rudolfa II, který si prohlídne trh a alchymistické dílny
14:00 – „Žofínské překvapení“
14:40 – dobové tance a divadelní představení „Zrození Sirael“
15:10 – šermířské a kejklířské vystoupení 
15:30 – vyhlášení vítězů soutěže – čtenářské, výtvarné a soutěže s hracími kartami
16:05 – šermířské vystoupení
16:35 – středověcí hudebníci
17:00 – závěr programu

* Změny v programu vyhrazeny.

Tajemný Golem opět v Praze

Pokud znáte pohádku Císařův pekař a Pekařův císař, pak jistě znáte také hliněnou postavu Golema v nadživotní velikosti, který oživl vložením tajemného šému. Tento Golem se po několika staletích opět probudí a během Dnů Prahy 1 zavítá do ulic Prahy, aby zde potěšil děti i dospělé. Uvidíte jej v sobotu na Ovocném trhu a v neděli na Žofíně, kde si budete moci zakoupit i jeho hliněné zmenšeniny.

A na závěr to nejdůležitější…

  • Vy, kteří máte trvalé bydliště na Praze 1, nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz, na základě kterého budete mít do památek vstup zdarma.
  • Vy, kteří máte trvalé bydliště na Praze 1 a budete se chtít podívat na vybraná divadelní představení, přijďte včas, protože kapacita vstupenek je omezená a vstupenky nelze předem rezervovat. Vstupenky si lze vyzvednout 1 hodinu před představením na informačních stáncích, které budou u vstupu do divadel.

Vy všichni - přijďte se spolu s námi poučit, zasmát a pobavit, protože Dny Prahy 1 jsou tu pro vás!!!