Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Potřebuji vydat osvědčení o výkonu služby

Agenda Jednotného kontaktního místa

Vyřizuje:

Jméno osoby

E-mail

Telefon

Číslo kanceláře

Bc. Lukáš Balada

lukas.balada@praha1.cz

+420  221 097 139 (394)

326

Mgr.Ing. Kristýna Solomonová

kristyna.solomonova@praha1.cz

+420  221 097 366

325

Mgr. Ondřej Hromádko

ondrej.hromadko@praha1.cz

+420  221 097 375

325

Kontakt:

Potřebujete požádat o vydání osvědčení o výkonu služby a nevíte, komu žádost adresovat?

Pokud ano, prosím, kontaktujte nás jkm@praha1.cz. Jednotné kontaktní místo se postará o neprodlené předání žádosti příslušnému povolovacímu orgánu.

Potřebujete:

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

Správní a místní poplatky:

Osvědčení je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1.000 Kč (viz § 5 odst. 2 položka 22 písm. b) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).