Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Řešení hluku v nočních hodinách dostává reálné obrysy. Praha 1 není jedinou radnicí usilující o zavedení vyhlášky omezující provozní dobu problémových podniků.
12-2-2014

Řešení hluku v nočních hodinách dostává reálné obrysy. Praha 1 není jedinou radnicí usilující o zavedení vyhlášky omezující provozní dobu problémových podniků.

(Praha 12. února 2014) Městská části Praha 1 i nadále pokračuje ve svém úsilí snížit nadměrnou hlukovou zátěž v rezidenčních oblastech Prahy 1. Úroveň a četnost zdejšího hluku je totiž na hony vzdálena od běžného ruchu, který ke každému velkoměstu patří.  Zavedení hlídacích služeb před podniky, vyšší informovanost návštěvníků centra nebo organizace před vstupy do podniků pomocí lanových koridorů. První jednání radnice Prahy 1 s provozovateli music klubů a barů přineslo konkrétní výstupy.

Zástupci celkem čtrnácti podniků, mezi které patří například James Dean, Kozička, nebo bary Tretter´s či Bombay, přišli s návrhy jednotlivých opatření, kterými chtějí nadměrný hluk ve večerních a nočních hodinách v okolí svých provozoven snížit. Hlavním přínosem je především jednoznačné vymezení prostoru přímo před podnikem. Zde se totiž zdržují především návštěvníci daného podniku. Organizace v tomto prostoru by tedy měla být v režii provozovatele dotčeného podniku. Praha 1 je proto ochotná ve večerních a nočních hodinách bezplatně povolit umístění lanových vchodových naváděčů – tzv. hadů, a to z důvodu zajištění většího klidu a pořádku mezi návštěvníky čekající na vstup do podniku. V blízkosti takto vyznačených míst by navíc působili bezpečnostní pracovníci provozovatelů jednotlivých podniků a zajišťovali by zde klid. Pracovníci by také mohli mít přímé spojení na Městskou policii, která by případné problémy řešila maximálně efektivně s vědomím, že volání přichází až ve chvíli, kdy bezpečnostní pracovníci nemohou návštěvníky umravnit v mezích zákona.  Dalším opatřením bude umístění informačních nosičů v jazykových mutacích. Návštěvníci centra budou informováni o platné, obecně závazné vyhlášce, zakazující v dotčené ulici pít alkohol na veřejnosti a zároveň o skutečnosti, že se nalézají v rezidenční oblasti.  

„Městská část Praha 1 vítá takováto konstruktivní jednání i návrhy řešení a sama se realizací některých dílčích úkonů zhostí. Upozorňuji však, že jednotlivá opatřená nesmí zůstat jen na papíře, ale musí být převedena do praxe, a to všemi podniky, které zde byly zastoupeny“ – uvedl radní pro oblast bezpečnosti a veřejného pořádku Ivan Solil a dodává: „Tato opatření by mohla fungovat v případě, že Praha 1 dostane požadovaný počet Městských strážníků, kteří jsou spolu s Policí ČR za dodržování veřejného pořádku odpovědni především.“ 

Počet chybějících strážníků byl vyčíslen ředitelem Městské policie Praha 1 a přesně odráží reálný podstav. Protože v minulých letech Praha 1 o navýšení početních stavů žádala opakovaně a bohužel neúspěšně, přivítala veřejný příslib primátora hl. m. Prahy a o strážníky nově požádala formou otevřeného dopisu.

„Samozřejmě jsme v médiích zaznamenali prvotní reakce pana primátora. Oficiální odpověď zatím nemáme. Věřím však, že po přečtení dopisu opadnou emoce a věc budeme moci řešit konstruktivně a efektivně. Přesně v duchu vyjádření pana primátora“- doplnil Ivan Solil.

Pro možnost konstruktivního řešení této situace hovoří také fakt, že podle dostupných informací, Městská část Praha 1 nebyla městskou částí, která s iniciativou schválení vyhlášky omezující provozní dobu problémových podniků, přišla jako první. Již v roce 2013 se na magistrát totiž opakovaně obrátila Městská část Praha 2. A to nejen s žádostí o zavedení stanovené takové vyhlášky, ale rovnou v podobě zpracovaného návrhu znění této vyhlášky.

„Zde se potvrzuje, že tato věc není spjatá jen s politickou reprezentací jedné radnice. Je jednoznačné, že zde nezávisí na politické orientaci, nýbrž na řešení závažného problému, který dlouhodobě trápí občany centrálních městských částí bez ohledu na to, jaká politická strana je ve vedení té či oné městské části“ – uzavřel Ivan Solil.  

Kontakt pro další informace:

JUDr. Ivan Solil
radní pro oblast bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného pořádku
Mob.: 602 264 307
Tel.: 221 097 666
Email: ivan.solil@praha1.cz

Řešení hluku v nočních hodinách dostává reálné obrysy. Praha 1 není jedinou radnicí usilující o zavedení vyhlášky omezující provozní dobu problémových podniků.

Memorandum ze dne 4. února 2014 o společném postupu Městské části Praha 1 a provozovatelů hostinských zařízení

Memorandum ze dne 4. února 2014 o společném postupu Městské části Praha 1 a provozovatelů hostinských zařízení

Memorandum ze dne 4. února 2014 o společném postupu Městské části Praha 1 a provozovatelů hostinských zařízení

Memorandum ze dne 4. února 2014 o společném postupu Městské části Praha 1 a provozovatelů hostinských zařízení