Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Minibus v centru Prahy
23-1-2014

Minibus v centru Prahy

Radní pro dopravu Jiří Veselý informoval v lednovém čísle měsíčníku Prahy 1 o přípravách radnice městské části Praha 1 na zavedení linky minibusu, která by propojila Malou Stranu (od Nemocnice pod Petřínem), přes Staré Město, Nové Město, Petrskou čtvrť a Florenc. Tato kratičká zpráva o připravované realizaci minibusové linky vyvolala nebývalý ohlas u čtenářů i z obce novinářů a množí se dotazy, kdy že to bude, kudy minibus pojede.

Uvažovaná linka minibusu ve svém námětu je myšlenkou, se kterou přišli už naši předchůdci na radnici naší městské části v minulém volebním období, protože to je i podle našeho názoru záměr správný, přistoupili jsme aktivně k jeho realizaci. Rádi bychom, aby minibus jezdil ještě v závěru letošního roku.

V druhé půli ledna se uskutečnila zkušební jízda vzorkového minibusu, které se zúčastnili i zástupci Městské části Praha 1. Tato zkušební jízda v praxi ukázala skutečnou průjezdnost ulic a umožní tak v několika případech i drobné korekce. Minibus by se měl stát integrovanou součástí MHD a výrazně tak zlepšit dopravní obslužnost zejména Starého Města, Nového Města a Petrské čtvrti, odkud je k nejbližší MHD, zejména pro starší spoluobčany, poměrně daleko. Minibusy by měly být také ekologické, a to v tom smyslu, že by je neměl pohánět žádný spalovací motor, ale elektromotor, takže by neměly zatížit ovzduší středu města škodlivými spalinami. ROPID, jako regionální organizátor pražské integrované dopravy, organizuje v současné době výběrové řízení na dodavatele těchto minibusů.

Trasa, která byla předběžně vybrána, vede od Nemocnice pod Petřínem přes Malostranské náměstí a dále ulicí Letenskou, přes Mánesův Most do Platnéřské ulice a přes Maiselovu, Jáchymovu a Pařížskou na Staroměstské náměstí. Odtud pak do Dlouhé, Masné, Rybné a Revoluční. Zde zatočí do Truhlářské ulice a pokračuje Petrskou ulicí na konečnou v ulici Na Florenci. V opačném směru pojede minibus po ulici Na Poříčí do Zlatnické a Soukenické a pak přímo do Dlouhé, následně vpravo do Rybné a na Haštalské náměstí. Bílkovou ulicí pak do Široké a Žateckou do Kaprovy a na Mánesův most. Valdštejnskou ulicí na Malostranské náměstí o kolem chrámu sv. Mikuláše do Karmelitské a Vlašskou k Nemocnici pod Petřínem.

Čtenářům se omlouvám za podrobnější výčet ulic na trase, ale časté dotazy našich spoluobčanů směřovaly především k získání informace, zda minibus pojede poblíž jejich bydliště. Je tedy zřejmé, že minibus by měl výrazně přispět na celkem devíti zastávkách v obou směrech k lepší dopravní obslužnosti významného a poměrně rozsáhlého území Městské části Praha 1.

Naše městská část se bude na realizaci finančně podílet, a to především na zřízení a označení zastávek. Do výjezdu prvního minibusu na trať zbývá sice ještě několik měsíců, ale jsem názoru, že minibus opět přispěje ke zkvalitnění života na magickém území naší historické městské části. Držme si palce, aby se nepřihodilo něco, co by realizaci mohlo odložit.

Ing. Jiří Veselý
radní pro oblast dopravy
Minibus v centru Prahy

Minibus v centru Prahy

FOTO (C)  PETR NAŠIC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25