Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Průřezová výstava Brusel 2005 - vývoj úprav veřejných prostranství na území MČ Praha 1 v období 1994-2005

Průřezová výstava instalovaná v létě 2005 v Pražském domě v Bruselu zachycuje v úvodu historii architektonických slohů (panely bohužel nejsou k dispozici ve formě náhledů), které prošly pražskými ulicemi a zůstaly někdy přímo učebnicově zdokumentovány dochovaným architektonickým dědictvím.

Hlavní náplní instalace bylo zachycení postupu úprav všech částí veřejného prostoru na území MČ Praha 1. Aktivní přístup MČ Praha 1 a dalších veřejných subjektů (zejména Magistrátu hl.m. Prahy a jeho rozpočtových organizací)  ke správě svěřeného majetku je podepsán pod celou řadu úprav veřejných prostranství, ulic, uliček, tramvajových tratí nebo instalací či opravami vodních prvků, pomníků, soch a pamětních desek. Trend, který započal v polovině 90. let 20. století a výstava jej zachycuje do roku 2005, se nezastavil a MČ Praha 1 pokračuje v realizaci již rozpracovaných úprav (na výstavě uvedené projekty ve fázi studie) i zadávání nových projektů (viz mapa veřejných prostranství).

Osud některých záměrů, které byly na výstavě v Bruselu a posléze během tradiční podzimní výstavy Budoucnost a přítomnost Prahy 1 uvedeny, zatím neskončil úspěšnou realizací (např. některá náměstí - Anenské, Malostranské, Palachovo, Franze Kafky, Ovocný trh nebo prostor kolem kostela sv. Martina), naopak jiné záměry se jí dočkaly úspěšně. Kompletně byla rehabilitována lokalita Petrská v okolí kostela sv. Petra, jako zatím poslední zde byly  dokončeny úpravy Petrského náměstí (v roce 2007 za tuto realizaci MČ Praha 1 získala Cenu časopisu Moderní obec). O rok později se nové tváře dočkal i park při ulici Lannova, jehož realizace byla oceněna titulem Park roku 2008.

Další realizace proběhnou již v nejbližší době. Záměr úprav uličky Zlatá II, pokračování v úpravě povrchů Petrské ulice a zejména první fáze rekonstrukce Vrchlického sadů, jsou zařazeny v plánu investic na rok 2009. Projekt úpravy části ulice V Jirchářích v okolí kostela sv. Michala byl po projednání s občany posunut do projekční fáze.

Výstava Brusel 2005

celková velikost náhledů panelů (.ZIP 64MB)
KATALOG_BRUSEL2005.pdf - 614,93 KB
KATALOG_BRUSEL2005.doc - 1128,50 KB
NAHLEDYBRUSEL2005.zip - 64627,65 KB