Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Granty na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 v roce 2014
15-1-2014

Granty na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 v roce 2014

Městská část Praha 1 jako poskytovatel má zájem prostřednictvím veřejných prostředků zlepšit stav domovního fondu na území Prahy 1 a současně do tohoto procesu zapojit vlastníky těchto domů. Za tímto účelem vyhlašuje Městská část Praha 1 pro rok 2014 Granty na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 (dále jen grantové řízení), v rámci kterého má MČP1 zájem rozdělit mimořádné jednorázové prostředky (granty).

Mimořádný jednorázový příspěvek (dále také jen „grant“) může být poskytnut výlučně na opravu bytového domu, nacházejícího se v územním obvodu Městské části Prahy 1.

Žádost o grant mohou předložit tito žadatelé:
- vlastníci domu (fyzická, právnická osoba)
- spoluvlastníci domu společně (fyzické, právnické osoby)
- společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Grant bude poskytnut max. do výše 50 % skutečných nákladů na opravu. Zbývající část skutečných nákladů na opravu hradí žadatel. Žadatel musí písemně garantovat, že má dostatek finančních zdrojů na spolufinancování opravy, a to i v případě přidělení nižší částky než 50% skutečných nákladů. Maximální výše grantu pro jednoho žadatele je částka 1.500.000,- Kč.

Kontakt: 

MUDr. Jan Votoček, předseda Finančního výboru    221 097 226, 604 774 134 jan.votocek@praha1.cz

Bc. Monika Mlejnková, asistentka předsedy Finančníého výboru    221 097 168 monika.mlejnkova@praha1.cz

UZÁVĚRKA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE 5. DUBNA 2014 VE 13.30 HOD.!

Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2014

Mimořádné jednorázové příspěvky (granty) na Opravy domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2014

Městská část Praha 1 jako poskytovatel má zájem prostřednictvím veřejných prostředků zlepšit stav domovního fondu na území Prahy 1 a současně do tohoto procesu zapojit vlastníky těchto domů. Za tímto účelem vyhlašuje Městská část Praha 1 pro rok 2014 Granty na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 (dále jen grantové řízení), v rámci kterého má MČP1 zájem rozdělit mimořádné jednorázové prostředky (granty).

Mimořádný jednorázový příspěvek (dále také jen „grant“) může být poskytnut výlučně na opravu bytového domu, nacházejícího se v územním obvodu Městské části Prahy 1.

Žádost o grant mohou předložit tito žadatelé:
- vlastníci domu (fyzická, právnická osoba)
- spoluvlastníci domu společně (fyzické, právnické osoby)
- společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Grant bude poskytnut max. do výše 50 % skutečných nákladů na opravu. Zbývající část skutečných nákladů na opravu hradí žadatel. Žadatel musí písemně garantovat, že má dostatek finančních zdrojů na spolufinancování opravy, a to i v případě přidělení nižší částky než 50% skutečných nákladů. Maximální výše grantu pro jednoho žadatele je částka 1.500.000,- Kč.

Kontakt:

MUDr. Jan Votoček, předseda Finančního výboru 221 097 226, 604 774 134 jan.votocek@praha1.cz

Bc. Monika Mlejnková, asistentka předsedy Finančníého výboru 221 097 168 monika.mlejnkova@praha1.cz

UZÁVĚRKA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE 5. DUBNA 2014 VE 13.30 HOD.!

 

Přehled přidělených grantů na Opravy domovního fondu na území Prahy 1 v roce 2014

Prehled_rozdeleni_Grantu_na_opravy_domovniho_fondu_2014.pdf - 30,69 KB

GODF 2014 - Podmínky a pravidla pro poskytování, užití a vyúčtování

GODF_2014_priloha_1_Podminky_up.pdf - 56,16 KB
GODF_2014_priloha_1_Podminky_up.doc - 88,00 KB

GODF 2014 - Formulář přihlášky

GODF_2014_priloha_2_Formular_prihlasky.pdf - 79,19 KB
GODF_2014_priloha_2_Formular_prihlasky.doc - 88,50 KB

GODF 2014 - Nerozebíratelný způsob - ukázka

GODF_2014_priloha_3_Nerozebiratelny_zpusob_ukazka.pdf - 97,59 KB
GODF_2014_priloha_3_Nerozebiratelny_zpusob_ukazka.doc - 499,00 KB

GODF 2014 - Smlouva o poskytnutí grantu

GODF_2014_priloha_4_Smlouva_o_poskytnuti_grantu.pdf - 66,47 KB
GODF_2014_priloha_4_Smlouva_o_poskytnuti_grantu.doc - 71,00 KB

GODF 2014 - Smlouva o dílo

GODF_2014_priloha_5_Smlouva_o_dilo.pdf - 94,46 KB
GODF_2014_priloha_5_Smlouva_o_dilo.doc - 113,00 KB

GODF 2014 - Čestné prohlášení k podpoře z veřejných prostředkůn (de minimis)

GODF_2014_priloha_6_Cestne_prohlaseni_o_verejne_podpore_de_minimis.pdf - 80,85 KB
GODF_2014_priloha_6_Cestne_prohlaseni_o_verejne_podpore_de_minimis.doc - 51,50 KB

GODF 2014 - Harmonogram

GODF_2014_priloha_7_Harmonogram.pdf - 20,98 KB
GODF_2014_priloha_7_Harmonogram.doc - 23,50 KB