Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Je podle nového znění zákona o matrikách od 1.1.2014 možné bádat v matričních knihách na matričním úřadu, zejména při hledání zápisu úmrtí, od kterého uplynulo více než 30 let? Neznám kdy a kde dotyčný zemřel.

Podle novely zákona o matrikách, účinné od 1.1.2014, je nově umožněno nahlížet fyzické osobě na matriční zápis, od jehož uzavření uplynulo více než 30 let v případě úmrtí, 100 let v případě narození a 75 let v případě manželství nebo registrovaného partnerství i na matričním úřadu. Jedná se ovšem o nahlížení na konkrétní zápis, o který požádáte, tudíž je nutné znát jméno, příjmení a datum matriční události u osoby, které se zápis týká. Nejedná se tudíž o stejný režim bádání, který je možný u matričních knih uložených v Národním či jiném obdobném archivu.

Za nahlédnutí do matriční knihy se hradí správní poplatek ve výši 20,- Kč.