Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Do Letenské ulice se nastěhují studenti
21-10-2013

Do Letenské ulice se nastěhují studenti

Palác Thurn-Taxisů (původně dva barokní domy, v 19. století klasicistně přestavěné) projde v následujících zhruba dvanácti měsících rozsáhlou – a hlavně nezbytnou – rekonstrukcí. Po ní bude určen pro studenty, mateřskou školu a částečně i veřejnost. Investorem akce v hodnotě 143 milionů korun je Městská část Praha 1. Ta palác po ukončení stavebních prací pronajme za 9 milionů korun ročně Anglo-americké univerzitě.

„Snažíme se udělat maximum pro záchranu této památné stavby, která bude v následujících letech žít mladými lidmi, a to je – podle mého hlubokého přesvědčení – symbolické a správné,“ řekl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který provedl kontrolu prostorů při příležitosti zahájení náročných rekonstrukčních prací.

Na stavbaře a příbuzné profese čeká 2 500 m2 místností, sálů, bývalých koníren a chodeb, které jsou ve velmi špatném stavu. „Negativně se na nich podepsaly i katastrofální povodně v roce 2002, po nichž byla provedena jen základní hrubá sanace,“ vysvětlil autor projektu ing. arch. Zbyněk Pšenička.

Proděkan Anglo-americké univerzity Tomáš Vachuda poděkoval starostovi první městské části a radnici za vynikající spolupráci. „Naši studenti jsou z České republiky i doslova z celého světa. Hodně jich je z USA, což je mladá země, a studovat v tak krásných starobylých prostorech pro ně bude jedinečným zážitkem,“ řekl Tomáš Vachuda.

Zbyněk Pšenička označil využití pro potřeby školství za optimální a rekonstrukce podle něj maximálně rehabilituje památkově cenné prostory, jež budou navíc přístupné i veřejnosti: připravuje se propojení s Vojanovými sady, v provozu budou informační centrum univerzity, prodejna studijních a vědeckých publikací či kavárna.

Součástí budovy i přilehlé zahrady bude i nadále mateřská škola, jež je zřizována Městskou částí Praha 1 a funguje i během rekonstrukce. Díky propojení s Anglo-americkou univerzitou bude v budoucnu nabízet certifikovanou výchovu a výuku v angličtině.

Podle starosty Oldřicha Lomeckého bylo ve hře několik možných způsobů budoucího využití paláce. „Byty ani kanceláře zde být nemohou. Reprezentativní účely jsme zavrhli, protože by využití nebylo takové, aby odpovídalo vloženým prostředkům. Investice do projektu zaměřeného na studenty i ty nejmladší je investicí, která se našemu státu i městské části v budoucnu několikanásobně vrátí a jež i v tom krátkodobějším horizontu přinese profit – třeba jen tím, že vzroste poptávka po službách,“ vysvětlil starosta.

Thurn-Taxisové získali palác v roce 1814, v roce 1871 jej nechali novoklasicky upravit a za První republiky jej prodali státu. Od té doby v něm sídlila státní správa.

Další informace o Anglo - americké universitě najdete zde www.aauni.edu   Odkaz na externí stránky
Podrobnosti o paláci Thurn - taxisů najdete na Wikipedii zde cs.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1c_Thurn-Taxis%C5%AF   Odkaz na externí stránky
Do Letenské ulice se nastěhují studenti

Do Letenské ulice se nastěhují studenti

FOTO (C)  PETR NAŠIC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50