Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Kniha radí, jak zvládnout problémy dětí se školou
10-10-2013

Kniha radí, jak zvládnout problémy dětí se školou

Ve stále populárnější Galerii 1 ve Štěpánské 47, zřizované Městskou částí Praha 1, se ve čtvrtek začala psát nová kapitola: poprvé v ní byla pokřtěna kniha. Jejími autory jsou vynikající pedagogové z Prahy 1 – Jitka Kendíková a Miroslav Vosmik. Název knihy je pak „Jak zvládnout problémy dětí se školou?“.

Knihu zaměřenou na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jež je v tomto směru praktickou příručkou pro rodiče, učitele a další odborné pracovníky, vydalo Nakladatelství PASPARTA, o.p.s.

Na www.pasparta.cz   Odkaz na externí stránky si také knihu bude možné objednat. Zatím sledujte www.facebook.com/Pasparta   Odkaz na externí stránky

Nakladatelství PASPARTA je obecně prospěšnou společností – sociálním podnikem, založeným neziskovou organizací APLA Praha, Střední Čechy. Poskytuje pracovní uplatnění lidem s poruchou autistického spektra a umožňuje jim pracovat v chráněném prostředí a zároveň uplatnit jejich mnohdy nevšední schopnosti.

Nakladatelství si klade za cíl zlepšit informovanost nejen o problematice poruch autistického spektra, ale vydávat i publikace pro odbornou a další zainteresovanou veřejnost z oblastí pedagogiky, speciální pedagogiky, sociologie a práva.

„Městská část Praha 1 je hrdá na vysokou úroveň a prestiž svého školství i na fundovanost svých pedagogů,“ zdůraznil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který se slavnostního křtu knihy zúčastnil.

Zástupce nakladatelství Martin Mařík vyzdvihl spolupráci s oběma autory, kterou označil za perfektní, včetně připravenosti obou autorů a jejich knihy.

Jitka Kendíková poděkovala kolegům a žákům za inspiraci i Městské části Praha 1 za podporu.

Miroslav Vosmik ocenil pomoc kolegů – učitelů a lidí, kteří myšlenky obsažené v knize propagují. „Bez nich bychom neměli o čem psát,“ řekl.
Kniha radí, jak zvládnout problémy dětí se školou

Kniha radí, jak zvládnout problémy dětí se školou

FOTO (C)  PETR NAŠIC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28