Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Rozpočet 2009 byl schválen!
5-1-2009

Rozpočet 2009 byl schválen!


Schválili jsme rozpočet na rok 2009


V úterý 16. prosince 2008 schválilo zastupitelstvo Městské části Praha 1 rozpočet na rok 2009.


Rozpočet máme schválený jako jedna z prvních městských částí, což nám umožňuje se vyhnout potupnému rozpočtovému provizoriu, které by znamenalo nutnost hospodařit měsíčně s 1/12 schváleného rozpočtu v roce 2008, tedy vyjít s pouhými 80 miliony měsíčně.


To, co bylo v minulém volebním období pravidlem, se s nástupem nové koalice změnilo. Jen bezprostředně po volbách, kdy byl rozpočet připravován ještě předchozím vedením radnice, jsme se do provizoria dostali. Loni i letos již máme schválený rozpočet v prosinci. Ten letošní v celkovém objemu 1,3 mld. Kč.


Opoziční strana VV (Věci veřejné) se snažila projednávání rozpočtu odložit pod záminkou, že neměli dost času na přípravu a studium materiálu, ale to byly jen tradiční opoziční tanečky, které vyvrcholily tím, že nejprve přednesli desítky pozměňovacích návrhů a pak demonstrativně opustili zasedání, aniž by vyčkali na hlasování o vlastních návrzích.


Obstrukce VV začaly už při projednávání IV. rozpočtové změny roku 2008, přestože tato změna jen zapracovávala běžné dotace, došlé během podzimních měsíců z Magistrátu a státní kasy. Předseda VV Mgr. Škárka ve snaze redukovat rozpočet na informatiku dokonce požadoval, aby zastupitelstvo odmítlo přijmout cílenou dotaci ve výši 9 ½ milionů Kč, tedy peníze, získané na projekt internetových kiosků a informačního a výstražného systému, z fondů EU.


Ostatně v médiích se často skuhrá na to, že evropské peníze jsou k dispozici, ale ČR nedokáže zpracovat projekty tak kvalitně, aby na ně dosáhla. Koalice ODS, SNK ED a ČSSD, stojící v čele radnice, dokázala za 2 roky získat peníze z fondů EU ve výši 68 milionů, což je dvojnásobek předchozích 2 let. Za poslední 4 roky, od r. 2005 do r. 2008, získala Praha 1 z různých dotací 103 mil. při vlastní nutné spoluúčasti pouhých 7 milionů korun.


Rozpočet se v letošním roce projednával zvlášť pečlivě a zvlášť podrobně. Původní požadavky vedoucích odborů, které představovaly deficit mezi příjmy a výdaji ve výši 1 ½ mld Kč, byly postupně korigovány nejprve v odborných komisích, poté na pracovní schůzce všech zastupitelů, ale deficit byl stále příliš velký. Na úřední desce vysel návrh rozpočtu ještě s nutností zapojení vlastních zdrojů ve výši 1¼ miliardy.


Finanční výbor doporučil zastupitelstvu výrazně redukovat investiční záměry, Rada na to reagovala vlastním návrhem redukce o 171 mil., ale i to bylo málo, nakonec na zastupitelstvu padaly další a další návrhy na redukci a konečná redukce dosažená během bouřlivého projednávání rozpočtu byla zhruba čtvrt mld.


Rozpočet je vyvážený, protože na jedné straně máme velkolepé plány, aby po nás zbyla nějaká trvalá hodnota pro občany, na druhé straně jsme vázáni snahou o vyrovnaný rozpočet, tj. aby příjmy v průběhu jednoho fiskálního roku odpovídaly výdajům. Jenže představitelé VV - nemohu psát opozice, protože zastupitelé za Stranu zelených se chovali racionálně a nepožadovali nereálné změny - požadovali bez znalosti a pochopení podstaty věci naprosto neúčelově snížit převod ze ZČ na minimum.


Stále mají totiž před očima tzv. „privatizační peníze“, jakousi posvátnou krávu Zebu, a nechtějí se jí ani v nejmenším dotknout.


Jenže zdaňovaná činnost MČ P1 (ZČ) to nejsou jen peníze získané z privatizace, je to i výnos z nájemného z bytů, z nebytových prostor, a jiných aktiv. MČ dlouhodobě hospodaří s přebytkem - ne na začátku roku, kdy se úporně snaží mít vyrovnaný rozpočet, ač to není logické, ale na jeho konci v podobě Závěrečného účtu MČ Prahy 1, a to jak hlavního rozpočtu, tak ZČ. Ve ZČ se neprojevují nafouknuté investiční plány, ale skutečné příjmy a výnosy hospodaření, či chcete-li podle správné terminologie, náklady a výnosy finančního plánu zdaňované činnosti.


Na webových stránkách radnice jsou příslušná usnesení k disposici od r. 1998 a je snadné si zkontrolovat údaje v následující tabulce:


ROK

USNESENÍ

PŘÍJMY

VÝDAJE

VÝSLEDEK

PŘÍJMY

VÝDAJE

VÝSLEDEK

CELKEM

2007

08_224 872 341 810 016 62 325 867 333 482 902 384 431 446 756

2006

07_069-70 871 288 863 543 7 745 1 287 169 331 051 956 118 963 863

2005

06_539 751 731 674 813 76 918 739 780 428 289 311 491 388 409

2004

05_361-2 803 289 755 293 47 996 911 915 496 881 415 034 463 030

2003

04_211-2 777 135 665 852 111 283 1 025 900 708 798 317 102 428 385

2002

03_062-3 675 495 568 417 107 078 848 993 499 986 349 007 456 085

2001

02_350.355 626 407 594 137 32 270 428 900 395 665 33 235 65 505

2000

01_254-5 489 913 472 480 17 433 475 370 322 488 152 882 170 315

1999

00_134-5 468 003 477 590 -9 587 357 934 335 847 22 087 12 500

1998

99_049-50 478 987 450 843 28 144 323 143 298 222 24 921 53 065
        481 605     2 966 308 3 447 913

Za posledních 10 let hospodaří Městská část Praha 1 s přebytkem 3,5 mld Kč !!!

VV jsou proti rozpočtovým změnám jako proti nějakému hříchu či snad Kainově znamení, mne i starostu už kvůli nim chtěli i odvolávat. Rozpočtovými změnami se však podle účetních pravidel a podle zákona o rozpočtovém určení daní musí v průběhu roku do rozpočtu zapracovat všechny přijaté dotace – např.  sociální dávky, které naším úřadem protékají ze státního rozpočtu ke konečným uživatelům, MČ je také příjemcem dotací ve výši daní ze zdaňované činnosti, které předtím sama ze ZČ zaplatila.

Na účtech MČ je zhruba 2,5 mld. Kč. Jistě, jsou v tom i privatizační peníze, ale rozumný hospodář, má-li peníze, tak je používá a nenechává je ležet. A v dnešní době s finanční krizí už vůbec ne. Je známé podobenství o zakopané hřivně i přísloví, že peníze dělají peníze.

Současná koalice se proto snaží investovat do zlepšení prostředí na Praze 1. Plány na rekonstrukci parků jsou velkolepé - Kampa za 94 mil, Vrchlického sady za 40 mil. jen v první etapě, Vojanovy sady za 80 milionů, Střelecký ostrov za 40 milionů, Slovanský ostrov za 20 milionů, dále opravy či rekonstrukce ulic - jedna středně velká ulice přijde na 15 mil. dále investice do školních budov, aby se vyrovnal a zlepšil jejich dlouhodobě zanedbaný stav. Dva domy s pečovatelskou službou, další dům s malometrážními byty a ve výčtu by se dalo pokračovat dál a dál k větším podrobnostem, ale výčet všeho by pak vyšel na několik stránek. Podrobnosti o schváleném rozpočtu naleznete na tomto serveru >>> zde <<<

Všech plánů co zlepšit je za několik miliard, ale při projednávání rozpočtu zvítězil zdravý rozum, kdy akce, které jsou sice v plánu a na jejichž přípravě se pracuje, byly z rozpočtu nemilosrdně vyškrtnuty a nakonec v návrhu zůstaly jen akce, na které je již stavební povolení a které se tak mohou bezprostředně zahájit. Další budou do financování zapojovány postupně, tak jak uzraje jejich čas.

Podstatné na schváleném rozpočtu je to, že běžné výdaje - tedy mandatorní - na provoz úřadu, provoz škol či nemocnice jsou přiměřené vůči příjmům a není v této oblasti žádná rozmařilost či plýtvání. Výdaje investiční povahy jsou dokryty ze zdaněného výnosu minulých let. Je racionální, máme-li uspořené peníze a současně rozpadající se veřejné budovy, rozbité ulice a zanedbané parky, tyto peníze použít ke zlepšení svěřeného majetku, než ho pod záminkou nedotknutelnosti tzv., „privatizačních peněz“ nechat dále chátrat a peníze nechat požírat inflací.

MUDr. Jan Votoček
předseda Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 1