Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Nabývání státního občanství České republiky - § 36

Nabývání státního občanství České republiky dítěte, které se na území České republiky zdržuje v souladu s jinými právními předpisy, pokud je svěřeno do náhradní péče

Vyřizuje:

Ministerstvo vnitra, náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4 140 21

Kontakt:

Ministerstvo vnitra ČR, odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik
Telefon: 974 817 411

Potřebujete:

  • rodný list dítěte
  • pravomocné rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka
  • u dítěte staršího 15 let je třeba doložit jeho souhlas s úředně ověřeným podpisem

Správní a místní poplatky:

Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky se hradí správní poplatek ve výši 500,- Kč