Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Vyhlášení grantových řízení na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2013
15-8-2013

Vyhlášení grantových řízení na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2013

Rada městské části Praha 1 vyhlašuje

"Grant na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2013"

Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje Grant na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2013. Projekty zaměřené na sportovní činnost, která zajišťuje dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých sportovních organizacích.

Předmět projektů:

Cílem grantů je podpořit sportovní činnost která zajišťuje dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých sportovních organizacích, jenž slouží ke sportovnímu vyžití především mládeže Městské části Praha 1.

Žadatelé mohou být:

O grant na podporu sportovní činnosti mohou žádat nestátní neziskové organizace vykonávající veřejně prospěšné činnosti, mající sídlo a působící na území městské části Praha 1, která zajišťuje dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých sportovních organizacích, patřící k některému z typů nestátní neziskové organizace, která vznikla dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, nebo dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a která je registrována v souladu s právním řádem ČR a splňuje všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost.

Maximální částka na podporu jednoho projektu bude závislá na počtu členů, kterým je grant určen.

Žádost o grant na podporu sportovní činnosti musí být předložena ve 2 identických vyhotoveních, které budou obsahovat následující povinné přílohy:
a) Kompletně vyplněný formulář žádosti o grant na podporu sportovní činnosti
b) Doklad o právní subjektivitě žadatele a o předmětu jeho činnosti
c) Doklad o zřízení bankovního účtu
d) Rozvahu za poslední dva roky vč. vykázaného výsledku hospodaření
e) Souhlas se zpracováním osobních údajů (součást formuláře žádosti)
f) Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)

„Granty na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2013“

se předkládají v souladu s Pravidly pro poskytnutí grantů na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2013 do podatelny na adrese: Úřad Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1, a to nejpozději do:

13. září 2013 do 12 hod.

 

Více informací a dokumentaci naleznete v kapitole GRANTY >> ZDE << .