Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Nabývání státního občanství ČR prohlášením - § 32

Nabývání státního občanství osob se státním občanství České a Slovenské Federativní Republiky a jejich potomků v přímé linii

Vyřizuje:

Odbor matrik, oddělení státního občanství, ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Kontakt:

Jméno a příjmení    

 telefon

email 

č. dveří 

 Ing. Jitka Horáčková  221 097 144

 jitka.horackova@praha1.cz

 106
 Marie Fršlínková  221 097 499  marie.frslinkova@praha1.cz  112
 Monika Hanzlíková  221 097 152  monika.hanzlikova@praha1.cz  111
 Jana Konvalinková  221 097 113   jana.konvalinkova@praha1.cz  113
 Bc. Jana Pluskalová, DiS.  221 097 733  jana.pluskalova@praha1.cz  110
 Stanislava Sábová  221 097 114  stanislava.sabova@praha1.cz  113
 Markéta Štosová  221 097 138  marketa.stosova@praha1.cz  110
 Jitka Zimmermannová  221 097 425  jitka.zimmermannova@praha1.cz  111

Potřebujete:

K prohlášení fyzické osoby:

  • rodný list
  • oddací list, doklad o vzniku registrovaného partnerství, příp. rozsudek o rozvodu manželství či zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
  • doklad o to, že žadatel není občanem Slovenské republiky

K prohlášení za dítě je třeba dále připojit:

  • rodný list dítěte
  • souhlas druhého rodiče s úředně ověřeným podpisem
  • pravomocné rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka, je-li prohlášení činěno opatrovníkem
  • souhlas dítěte staršího 15 let s úředně ověřeným podpisem

Správní a místní poplatky:

Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky se hradí správní poplatek ve výši 500,- Kč