Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Oldřich Lomecký promluvil na Staroměstském náměstí
21-6-2013

Oldřich Lomecký promluvil na Staroměstském náměstí

V pátek si kostel svatého Mikuláše a Staroměstské náměstí připomněly jeden z nejosudovějších okamžiků českých dějin – popravu sedmadvaceti pánů, rytířů a měšťanů 21. června roku 1621. Vzpomínkové akce se zúčastnil rovněž starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který zdůraznil dopad této tragédie na další vývoj v našich zemích, na českou národní povahu i český jazyk.

„Nejdůležitější úlohu Bílé hory vidím pro nás v současnosti v poučení z ní. V její reflexi. V uvědomění si, že k mnoha tehdejším chybám nedošlo v českých dějinách bohužel naposledy. Zjednodušeně řečeno můžeme myslím obecně hovořit o selhávání takzvaných elit, které lze pozorovat i v dalších momentech naší historie,“ řekl Oldřich Lomecký a pokračoval: „Příčin katolického vítězství na Bílé hoře byla bezpochyby celá řada – hlavní asi byl nedostatek skutečného odhodlání protestantských vůdců i peněz.“

Přestože podle starosty Lomeckého protestanti jeden čas ostřelovali Vídeň, nedokázali boj dotáhnout do konce. „Nejednotnost a lehkomyslnost českých velitelů a demoralizace stavovského vojska, podpořená neochotou stavů vyplatit slíbený žold, pak vše završily v památné bitvě. Tu vlastně rozhodl testovací, nijak silný útok katolické strany, po němž se jedno křídlo protestantského vojska, složeného hlavně ze zahraničních žoldáků, dalo na útěk, aby Praha nakonec zůstala ponechaná svému osudu,“ uvedl starosta první městské části a zdůraznil, že i dnes nám mohou být pozitivním příkladem náboženská snášenlivost a svoboda české reformace. „Připomínejme si ale také rozhádanost, egoismus a malost protestantských vůdců, díky kterým někteří z nich skončili na popravišti, mnoho Čechů muselo emigrovat a ti, kteří zůstali, byli vystaveni národnímu i náboženskému útlaku,“ vyzdvihl Oldřich Lomecký a svůj projev zakončil slovy: „Popraviště nám dnes naštěstí nehrozí, ani národní, politický či náboženský útlak. O své elity, pokud je tak lze nazývat, se ale bohužel nemůžeme zcela opřít dodnes.“
Oldřich Lomecký promluvil na Staroměstském náměstí

Oldřich Lomecký promluvil na Staroměstském náměstí

FOTO (C)  JAROSLAV TATEK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35