Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Sv. Václava už zase chrání ozdobný řetěz
25-4-2013

Sv. Václava už zase chrání ozdobný řetěz

Ve čtvrtek 25. dubna se k jezdeckému pomníku svatého Václava na Václavském náměstí opět vrátil bronzový řetěz. Důvodem byly dlouhodobé negativní zkušenosti se znečišťováním a ničením této národní kulturní památky.

„Natažení řetězu, který rozhodně není nepřekonatelným, je vymezením prostoru, signálem pro slušné lidi, že pomník je památkou, nikoliv místem pro oslavy, konzumaci a lezecké výkony,“ řekl starosta Městské části Praha 1 Oldřich Lomecký s tím, že městští strážníci budou místu věnovat zvýšenou pozornost.

Již delší dobu sílily protesty a negativní ohlasy na dění a běžný provoz kolem pomníku, jehož stupňovitý podstavec lákal – v tom lepším případě – k posezení. Stinnou stránkou byl nepořádek kolem pomníku i neukázněnost těch lidí, kteří si neuvědomují význam tohoto místa pro českou historii. Opominout nelze ani fakt, že údržba, restaurování i drobné opravy monumentálního díla, které je od roku 1995 prohlášeno za národní kulturní památku, jsou mimořádně finančně náročné.

Monumentální jezdecký pomník svatého Václava patří k nejvýznamnějším dílům
J. V. Myslbeka. Původně byla jezdecká socha na oválném plintu koncipována v průhledu několikařadových alejí mezi jízdními pruhy. Před poškozením projíždějícími povozy byl celý pomník chráněn vsazenými patníky. Nebyl také přístupný pro pěší.

Po přeložení tramvajových kolejí do středu Václavského náměstí a vykácení stromů byly patníky z přední části přeloženy k rampě Národního muzea. Zároveň byly upraveny výškové disproporce kolem pomníku vloženými žulovými deskami, které nyní tvoří plochu pěší zóny.

V roce 1978 bylo po mnohých upozorněních, že chování návštěvníků i obyvatel Prahy přímo na stupních kolem pomníku sv. Václava neodpovídá důstojnosti tak pamětihodného místa, rozhodnuto o ohrazení pomníku řetězem se sloupky. Úkolem byla pověřena Galerie hl. m. Prahy.
Autorkou architektonického a výtvarného řešení byla akademická architektka Marie Wagnerová, autorem sochařského návrhu článků řetězu a jeho uchycení na hlavice sloupků byl akademický sochař Zdeněk Kolářský, který v těchto dnech oslavuje 82. narozeniny a znovuosazení řetězu se osobně zúčastnil.

Jednotlivé články řetězu jsou ve tvaru plochého šestiúhelníku s protilehlými emblémy trojice lipových listů. Stejným emblémem jsou opatřeny i hlavice sloupků. Jednotlivé články jsou spojeny oky s unikátním technickým řešením spojů, které umožňuje kontrolovat prověšení
a napínání řetězu. Konstrukce spojovacích ok byla navržena a použita Zdeňkem Kolářským pouze pro tento řetěz.

Na začátku června roku 2005 byl na základě iniciativy „V Evropě bez řetězu“ řetěz odstraněn.
Sv. Václava už zase chrání ozdobný řetěz

Sv. Václava už zase chrání ozdobný řetěz

FOTO (C)  PETR NAŠIC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39