Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Vánoční trhy a rozšířený prodej na tržištích, lokality pro prodej vánočních kaprů a stromků
1-12-2012

Vánoční trhy a rozšířený prodej na tržištích, lokality pro prodej vánočních kaprů a stromků

Vánoční trhy a rozšířený prodej na tržištích, lokality pro prodej vánočních kaprů a stromků
na území Městské části Praha 1 v roce 2012 (stav k 19.11.2012)

Vánoční trhy

lokalita

termín

Králodvorská

u zadního vchodu OD Kotva

12.11.2012 – 31.12.2012

Malé nám.

01.12.2012 – 06.01.2013

Malostranské trhy

Malostranské nám. na parkovišti

01.12.2012 – 31.12.2012

Na Kampě

05.12.2012 a 08.12.2012

Nám. Republiky prostor před Celnicí

25.11.2012 – 24.12.2012

Nám. Republiky prostor před Palladiem

01.12.2012 – 30.12.2012

OD KOTVA vchod z Nám. Republiky

25.11.2012 – 24.12.2012

Staroměstské nám.

01.12.2012 – 06.01.2013

Václavské nám. ve spodní části

01.12.2012 – 13.01.2013

Václavské nám. v horní části

28.11.2012 – 30.12.2012

Prodej vánočních kaprů

lokalita

termín

Jungmannova u č.34/750

20.12.2012 – 23.12.2012

Karmelitská u č.30/270

20.12.2012 – 23.12.2012

Národní u č.17/981

20.12.2012 – 23.12.2012

Na Poříčí u č.27/1066

20.12.2012 – 23.12.2012

Spálená u č.53/110

20.12.2012 – 23.12.2012

nám. Republiky u OD Kotva

20.12.2012 – 23.12.2012

Prodej kaprů v rámci tržišť a Vánočních trhů

Lokalita

Termín

Havelské tržiště

19.12.2012 – 21.12.2012

Prodej vánočních stromků a jmelí

lokalita

termín

Klárov u st. metra Malostranská

07.12.2012 – 23.12.2012

nám. Republiky u vstupu do metra směr Hybernská

07.12.2012 – 23.12.2012

Jungmannovo nám. u výstupu z metra

14.12.2012 – 23.12.2012

Národní u č.26/63

17.12.2012 – 23.12.2012

Zpracoval: Odbor dopravy ÚMČ Praha 1, Lukáš Stejskal, l. 373, Pavel Krofta, l. 367. V Praze dne 19.11.2012

Vánoční trhy 2012