Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Praha 1 a Bamberg oslavily dvacáté výročí spolupráce
1-12-2012

Praha 1 a Bamberg oslavily dvacáté výročí spolupráce

Před dvaceti lety byla uzavřena partnerská smlouva mezi Městskou částí Praha 1 a bavorským městem Bamberg. Při této příležitosti se v sobotu konalo na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo slavnostní shromáždění, kterého se zúčastnili současní i bývalí představitelé obou měst i jejich občané.

„Bamberg má mnoho společného s Prahou 1, jeho obyvatelé jsou přáteli obyvatel našeho města a obě naše města jsou partnery i – troufám si říci – zdroji vzájemné inspirace,“ řekl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký a dodal: „Vážíme si partnerství a přátelství lidí z Bambergu i zkušeností, o něž se s námi dělí.“ 

Starosta Bambergu Werner Hipelius podrobně zrekapituloval vznik partnerských vztahů obou měst i přínosy pro jeho občany, zejména pak pro mladé lidi. „Díky vzájemným výměnám a poznávání například života hostitelských rodin se jim dostává naprosto nezaplatitelné zkušenosti. Inspiruje je to a otevírá jim to nové možnosti v dnešním světě,“ zdůraznil.

„Oslavujeme výročí partnerství Prahy 1 a Bambergu, které bylo smluvně uzavřeno před dvaceti lety, tedy ve stejný rok jako československo-německá smlouva o dobrém sousedství a přátelské spolupráci,“ připomněl německý velvyslanec a hostitel setkání Detlef Lingemann. Partnerství Bambergu a Prahy 1 podle něj dává spolupráci našich zemí konkrétní obsah. Česko-německé vztahy označil pak za výborné.

„Úkolem politiků je,“ prohlásil Lingemann, „dát partnerství a spolupráci rámec. Jsou to ale lidé jako vy z Prahy 1 a Bambergu, kteří ten rámec naplňujete svými konkrétními činy.“ Německý velvyslanec v této souvislosti citoval Karla Čapka a jeho větu z knihy V zajetí slov z roku 1938: „Dějiny spíš potřebují lidi, kteří něco dělají, než lidi, kteří navrhují, co by někdo měl udělat.“
Praha 1 a Bamberg oslavily dvacáté výročí spolupráce

Praha 1 a Bamberg oslavily dvacáté výročí spolupráce

FOTO (C)  PETR NAŠIC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30