Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Na Starém Městě byly vysázeny nové stromy
8-11-2012

Na Starém Městě byly vysázeny nové stromy

Tři nové stromy – jednu lípu srdčitou (Tilia cordata) a dva akáty (Robinia pseudoacacia) – vysadili tento čtvrtek na Starém Městě starosta Městské části Praha 1 Oldřich Lomecký a 1. zástupce starosty Daniel Hodek. Vysazením těchto stromů byla dokončena rekonstrukce povrchů v ulicích Karlova, Husova, Jilská a Liliová. Městská část Praha 1 investovala do rekonstrukce celkem 22 milionů korun. Na stromy o obvodu cca 25 centimetrů vynaložila radnice Prahy 1 necelých 13 tisíc korun. 

„Životní prostředí u nás v centru patří mezi nejzatíženější v hlavním městě, a tak se snažíme, pokud to je možné, využívat každé příležitosti k tomu, abychom revitalizovali zelené plochy, popřípadě zakládali nové,“ vysvětlil starosta Oldřich Lomecký.

V rámci rekonstrukce povrchů ulic na Starém Městě, která proběhla v letních měsících, byla mimo jiné vytipována a připravena místa pro vysazení nových stromů. „Staré Město je jednou z oblastí, kde je každý nový strom kvůli husté blokové zástavbě obzvláště ceněný. Téměř každý den se navíc můžeme v novinách dočíst, jak ve městech bez náhrady mizí zeleň. I proto jsme se rozhodli, že budeme naši zeleň v Praze 1 ve zvýšené míře nejen udržovat, ale i rozšiřovat. Jsem rád, že se nám ve spolupráci s Technickou správou komunikací podařilo najít nová místa pro výsadbu stromů do země, nikoli do květináčů,“ prohlásil 1. zástupce starosty Daniel Hodek, do jehož kompetence patří i zeleň a životní prostředí.

Nové stromy, které se vyznačují košatou korunou, dorůstají v městském prostředí výšky patnáct metrů. Jejich životnost je kolem čtyřiceti let. V současné době jsou vytipovávány další lokality, které by byly pro výsadbu nové zeleně vhodné. Například v ulicích Melantrichova nebo Rytířská.  

Rozsah rekonstrukčních prací v jednotlivých ulicích:

Karlova – zvýšení úrovně vozovky a chodníku, výškové úpravy chodníků s obrubníky, výškové úpravy stávajících povrchových prvků inženýrských sítí (plynová a vodovodní šoupata, hydranty, kanalizační vpusti a šachty, poklopy atd.), zrušení třístupňových prahů, vybudování dvoustupňových prahů, osazení kamenných patníků, úprava dopravního značení atd.

Husova – předláždění s částečnými výškovými korekcemi, výškové úpravy chodníků a obrubníků, výškové úpravy stávajících povrchových prvků inženýrských sítí, zrušení třístupňového prahu do Jalovcové ulice a vybudování nového dvoustupňového prahu, úprava dopravního značení.

Liliová – zvýšení úrovně vozovky, výšková úprava chodníků s obrubníky, výškové úpravy stávajících povrchových prvků inženýrských sítí, zrušení třístupňového prahu se žlaby směrem ke Karlově ulici, vybudování nového třístupňového prahu ve směru do Anenské, úprava dopravního značení.

Jilská – zvýšení úrovně vozovky a chodníků, tvarová úprava chodníků a obrubníků, výškové úpravy stávajících povrchových prvků inženýrských sítí, vybudování čtyř třístupňových prahů, celková úprava náměstíčka na rohu Jilské a Zlaté (vybudování parkoviště a zeleného ostrůvku se stromy, lavičkami a pítkem), vybudování dvou nových vpustí, úprava dopravního značení atd.

Lípa srdčitá - Tilia cordata

Lípa srdčitá - Tilia cordata
Na Starém Městě byly vysázeny nové stromy

Na Starém Městě byly vysázeny nové stromy

FOTO (C)  PETR NAŠIC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14