Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Přijďte pomoci ochránit náš Žofín!
1-11-2012

Přijďte pomoci ochránit náš Žofín!

V úterý 6. listopadu 2012 proběhne na Slovanském ostrově od 6:30 hod. po celý den výjimečné cvičení. Letos v létě radnice Prahy 1 na základě doporučení dobrovolných hasičů zajistila dokončení systému protipovodňové ochrany našeho paláce Žofín. Lze tak poprvé provést simulaci činnosti všech prvků aktivní a pasivní ochrany. Vztyčení 252 metrů dlouhého hrazení, uzavření vodotěsných vrat vzduchotechniky, odpojení ostrova od elektrické sítě, spuštění elektrocentrály a přechod na nouzové zásobování elektrickou energií, odzkoušení činnosti čerpadel určených pro čerpání dešťové vody z chráněného území ven za zábrany. To vše, za součinnosti techniků paláce Žofín, firmy Podzimek a Jednotky sboru dobrovolných hasičů Městské části Praha 1.

Zveme tímto všechny zájemce o shlédnutí této unikátní akce a vyzýváme hlavně chlapy z Prahy 1, kteří se chtějí dozvědět více o zapojení dobrovolných hasičů do protipovodňové ochrany Prahy 1, aby se k nám připojili.

Prosím projevte zájem co nejdříve na jednotka@hasicipraha1.cz, případně na mobilním telefonu 602 379 860. Stavba zábran začne v úterý již v 06:30 hodin ráno. Nicméně jedná se o celodenní akci a po celý den se bude na co dívat i na čem pracovat. 

Zdeněk Čihák, velitel Jednotky                      Filip Dvořák, zástupce velitele Jednotky

Přijďte pomoc ochránit náš Žofín!

Protipovodňové zábrany Žofín - TECHNICKÉ INFORMACE

Protipovodňové zábrany Žofín - TECHNICKÉ INFORMACE

Protipovodňové zábrany Žofín - TECHNICKÉ INFORMACE

pROTIPOVODŇOVÉ ZÁBRANY žOFÍN - TECHNICKÉ INFORMACE