Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Už 391 let uplynulo od popravy na Staroměstském náměstí
21-6-2012

Už 391 let uplynulo od popravy na Staroměstském náměstí

Stejně jako každoročně i letos se 21. června konalo u Staroměstské radnice pietní shromáždění, jež uctilo památku českých pánů a měšťanů, kteří byli popraveni ve stejný den na stejném místě roku 1621.

Před třemi sty devadesáti jedna lety skončily na Staroměstském náměstí životy sedmadvaceti představitelů stavovského protihabsburského povstání. Symbolicky a násilně tak bylo uzavřeno období na tehdejší dobu výjimečné náboženské tolerance a české země ztratily na téměř tři sta let svoji samostatnost.

„Myslím, že se shodneme, že bitva na Bílé hoře byla vyvrcholením dlouhodobého procesu, který místo aby vedl k posílení a k prosperitě zemí koruny české, stal se nakonec pouhou trestuhodně promarněnou příležitostí,“ prohlásil ve své slavnostní řeči starosta Městské části Praha 1 Oldřich Lomecký a dodal: „Období následující po Bílé hoře a po popravě na Staroměstském náměstí se neslo v duchu něčeho, co se pak v dějinách českého národa opakovalo. Zjednodušeně řečeno – lámaly se charaktery. Lidé přebíhali od víry k víře, zapírali své minulé postoje a přátelství a snažili se urvat, co se dá. Ti nejlepší pak prchali za hranice. Ne náhodou vzpomínali Češi o tři staletí později na Bílou horu v souvislosti s Mnichovem 1938, únorem 1948 a srpnem 1968.“

Staroměstská poprava a období, jež jí předcházelo, jsou tak podle starosty Lomeckého stále živé i díky dalším osudovým okamžikům naší národní historie. Díky přelomovým momentům, které – obdobně jako Bílá hora – fatálně poznamenaly životy desetitisíců, statisíců a později milionů Čechů. „Díky momentům, z nichž jsme si snad – jak všichni doufáme – konečně vzali ponaučení,“ uzavřel Oldřich Lomecký.
Už 391 let uplynulo od popravy na Staroměstském náměstí

Už 391 let uplynulo od popravy na Staroměstském náměstí

FOTO (C)  PETR NAŠIC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15