Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Radnice Prahy 1: Ulice Ve Smečkách se musí zcivilizovat
6-6-2012

Radnice Prahy 1: Ulice Ve Smečkách se musí zcivilizovat

Boj vedení Městské části Praha 1 proti prostituci v ulici Ve Smečkách se stupňuje. Starosta Oldřich Lomecký podal v těchto dnech návrh na vydání rozhodnutí o zákazu zásahu do pokojného stavu dle ustanovení § 5 občanského zákoníku a žádost o vydání předběžného opatření dle ustanovení § 61 správního řádu.

„Svým návrhem se domáháme, aby byl zakázán zásah do posledního pokojného stavu, tj. stavu, který trval natolik dlouho, že ho lze označit za pokojný. Vytvoření klubu, který veřejně nabízí sexuální služby a veřejně tento druh podnikání ve svém okolí propaguje, je zřejmým zásahem do dlouhodobě ustáleného stavu a narušením pořádku a klidu,“ vysvětlil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.

V budově Ve Smečkách 592/22 je provozován klub, který nabízí sexuální služby veřejnosti. Tuto činnost navíc veřejně vizuálně propaguje. „To nejen vede k vytváření negativního obrazu hlavního města v očích zahraniční veřejnosti, ale zejména to negativně ovlivňuje všechny obyvatele i osoby pracující v této ulici. Alarmující je zejména ta skutečnost, že kousek od budovy s klubem je mateřská škola a že v ulici samozřejmě žijí děti, jejichž mravní vývoj je ohrožen,“ dodal Oldřich Lomecký.

Uvedený objekt byl postaven jako rezidenční budova s bytovými prostory a částečně nebytovými prostory, jež byly určeny k poskytování služeb a takto byly také dlouhá léta provozovány – nahrávací studio, obchodní prostory. Provoz budovy nijak nevybočoval z rámce obvyklého pro rezidenční zástavbu. Tento stav trval nejméně od roku 1950.

„Městská část Praha 1 proto požádala Úřad MČ Praha 1, aby v souladu s občanským zákoníkem zakázal v daném objektu nabízení a poskytování sexuálních a erotických služeb, a to včetně reklamy šířené vizuální produkcí ve výlohách budovy. Dále jsme požádali o nařízení odstranění všech stavebních úprav, které vedly k zásahu do posledního pokojného stavu,“ popsal starosta Lomecký a doplnil, že radnice rovněž požádala o předběžné opatření, jež povede k okamžitému odstranění všech reklamních zařízení propagujících erotické služby a k zabránění vizuální produkce ve výlohách. Dále radnice požaduje zakrytí či zneprůhlednění uvedených výloh.

„Uděláme vše pro to, aby se ulice Ve Smečkách zcivilizovala,“ uzavřel starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.


Radnice Prahy 1: Ulice Ve Smečkách se musí zcivilizovat

Radnice Prahy 1: Ulice Ve Smečkách se musí zcivilizovat