Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Světový den bez tabáku
29-5-2012

Světový den bez tabáku

Světový den bez tabáku

Poslední květnový den je již tradičně Světovou zdravotnickou organizací (WHO, World Health Organization) vyhlašován jako Světový den bez tabáku. Vždy má dané téma – letos jím je Stop vlivu tabákového průmyslu. Ve Všeobecné Fakultní nemocnici v Praze jsme u této příležitosti uspořádali nejen tiskovou konferenci, ale také měření CO ve vydechovaném vzduchu.

Závislost na tabáku je velice závažný problém, protože kouření škodí zdraví, zkracuje život a jen v letošním roce je celosvětově příčinou 6 milionů předčasných úmrtí.

V České republice jsou velice alarmující čísla, která se týkají dětí a mladistvých. Podle nedávno zveřejněných výsledků mezinárodní studie WHO zabývající se zdravím školních dětí (HBSC) vyplynuly pro ČR tato nelichotivá čísla:

  • u 13-tiletých dětí jsme 2. nejhorší v Evropě
  • min. 1x týdně udává kouření 10% dívek a 9% chlapců
  • v 15 ti letech kouří již 28% holek a 22% chlapců

Vzhledem k tomu, že se jedná o celosvětovou epidemii, tedy pandemii, přijala WHO v roce 2003 Rámcovou úmluvu o kontrole tabáku (více např. http://www.fctc.org/ či v češtině o ní i o další legislativě http://www.slzt.cz/).

O tom, že se jedná o opravdu významný dokument, svědčí velká snaha tabákového průmyslu o její podkopání. Česká republika dokončila 2. května 2012 kroky potřebné k její ratifikaci a nyní je třeba příslušné listiny dopravit do budovy Spojených národů v New Yorku. Datem ratifikace pak může být 90. den od tohoto uložení.

Na kontrole tabáku se už ze samého principu tabákový průmysl účinně podílet nemůže: kontroloval by sám sebe a byl by proti své hlavní činnosti, totiž tvorbě zisku. Vyspělé země v souvislosti s tímto průmyslem reálně uvažují o „endgame“, tedy o ukončení jeho činnosti.  

Činnost centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

Centrum bylo založeno jako první v České republice v roce 2005. Slouží jako referenční centrum pro ČR, je také školícím pracovištěm pro lékaře a sestry z celé republiky.

Léčba závislosti na tabáku opravdu patří na klinickou půdu. Kouření není zlozvyk, ale nemoc: F17.2 - Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním tabáku, syndrom závislosti. Kromě toho zná 10. verze Mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace (1992) také diagnózu Z58.7 - Pasivní kouření. Ta má rovněž edukační význam – pacient si uvědomí, že jej poškozuje jakákoli dávka tabákového kouře.

Současná doporučení jasně říkají, že každý lékař, sestra a lékárník by se při každém klinickém kontaktu měli zeptat na kouření a kuřákovi jasně doporučit přestat, případně mu pomoci (dle časových možností intervence, léky) = krátká intervence. Pro ty, kteří si přejí přestat a nedaří se jim to bez léčby, by měla být v každém zdravotním systému dostupná specializovaná intenzivní léčba – centrum pro závislé na tabáku.

V našem centru sledujeme pacienty rok od poslední cigarety a jen ti, kdo po roce osobně přijdou a jejich nekuřáctví je potvrzeno měřením oxidu uhelnatého ve výdechu, jsou hodnoceni jako úspěšní. Všichni ostatní, včetně těch, kteří na nás zapomněli, nechtějí přijít nebo se odstěhovali, jsou hodnoceni jako kuřáci.

Během roku přijdou v průměru 5x, první návštěva trvá cca 1 h, je převážně se sestrami, které hrají v celé léčbě důležitou roli. Následuje vlastní intervence (cca 2 h), kdy je také stanovena léčba. Kontrolní návštěvy trvají kolem 30 minut. Podrobný popis všech návštěv je v Informaci pro pacienta. Pacienti přicházejí jak na doporučení jiných lékařů či našich bývalých pacientů, tak sami bez doporučení.  

Objednat se mohou na telefonním čísle: 224 966 608.

Přísně hodnocená úspěšnost je v našem centru velmi dobře srovnatelná se špičkovými pracovišti v zahraničí včetně Mayo Clinic, s níž spolupracujeme. Úspěšnost je 34% a to celkově ve vzorku více než 2000 sledovaných pacientů.

Zde je přehled, jaká je úspěšnost ve vztahu k množství návštěv pecientů, užívání léků (potvrdilo se, že léky prokazatelně zvyšují úspěšnost odvykání závislosti na tabáku): 

Pacient

Úspěšnost / nekouří

Pacienti, kteří přišli jen jednou (pouze návštěva se sestrami)

7%

Všichni, kteří prošli vstupní intervencí (druhá návštěva)

39%

 

 

Pacienti, kteří léky neužívali

14%

Pacienti, kteří alespoň jeden ze tří používaných léků užívali

46%

             Měli bychom zdůraznit, že takto počítaná úspěšnost je těžko srovnatelná s „90% úspěšností“ různých poskytovatelů placebových služeb (např. biorezonance), kteří tak usuzují většinou z toho, že „se sem většina klientů nevrátí“.

            Odborné zázemí poskytuje centru Společnost pro léčbu závislosti na tabáku (SLZT). Na jejím webu http://www.slzt.cz/ najdete všechny potřebné informace. 

Měření oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu

Další aktivitou, kterou u příležitosti Světového dne bez tabáku plánujeme, je měření oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu. Toto měření ukazuje míru znečištění organismu oxidem uhelnatým. Kuřákům slouží k ověření míry expozice tabákovému kouři. Přístroj ukazuje i procento červených krvinek, na které je CO navázán a které tudíž nemohou přenášet kyslík.

Měření a také konzultace budou ve vestibulu Fakultní polikliniky VFN poskytovat celé dopoledne lékaři a sestry Centra pro závislé na tabáku při III. interní klinice VFN a 1. LF UK. Pro zájemce budou k dispozici letáky, týkající se možností léčby závislosti na tabáku ve VFN i v rámci ČR.

Registrace do aplikace iCoach projektu „Ex-kuřáci jsou nezastavitelní“

Ve vestibulu Fakultní polikliniky VFP bude k dispozici i stánek projektu Ex-kuřáci jsou nezastavitelní. Zájemci se budou moci seznámit s dlouhodobou aktivitou Evropské komise, jejímž cílem je pozitivně motivovat především mladé lidi k tomu, aby přestali kouřit.  Slouží jim především internetová aplikace iCoach, jež registrované účastníky denně motivuje, pomáhá a poskytuje jim rady, které pomáhají se závislosti na cigaretách zbavit. Do aplikace iCoach bude možné se na místě zdarma zaregistrovat. Další potřebné informace lze nalézt na webu www.exsmokers.eu.

Světový den bez tabáku