Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Před třiačtyřiceti lety se upálil Jan Palach
16-1-2012

Před třiačtyřiceti lety se upálil Jan Palach

Šestnáctý lednový den roku 1969 zůstane navždy zapsán v historii naší země jako tragický. Nedaleko Národního muzea se tehdy na protest proti okupaci Československa a pokračujícím ústupkům tehdejší politické reprezentace vůči okupantům upálil student Jan Palach. Na následky těžkých popálenin pak 19. ledna zemřel. Představitelé Prahy 1 uctili jeho památku u pomníku pod muzeem.

„Jsem velmi rád a příjemně překvapen, že sem po celý den přicházejí zejména mladí lidé, včetně středoškolských studentů. Je to důkaz, že Jan Palach a jeho hrdinský čin oslovují i dnešní mládež, nikoliv jen – jak by se mohlo zdát – tehdejší pamětníky a další dospělé,“ řekl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který spolu se svým prvním zástupcem Danielem Hodkem položil kytici k památníku u Národního muzea.

Jan Palach se narodil 11. srpna 1948 v Praze v rodině živnostníka – cukráře ze Všetat, který se však po roce 1948 musel až do své smrti živit jako dělník.
Po studiu na mělnickém gymnáziu se Jan Palach přihlásil na Filozofickou fakultu UK, na niž ale nebyl přijat. Od roku 1966 proto začal studovat na Vysoké škole ekonomické, obor politická ekonomie. Přesto se dál zajímal o svůj hlavní koníček, kterým byla historie, a sen studovat na filozofické fakultě ho neopustil. Podařilo se mu to v roce 1968, kdy byl přijat do druhého ročníku FF UK, obor dějepis – politická ekonomie.

Okupace Československa armádami Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 Palacha velmi zasáhla. Značně ho ale také zklamal posrpnový vývoj. Přes počáteční masové protesty si totiž lidé na přítomnost okupačních vojsk začali v následujících měsících zvykat a upadali do letargie. Jan Palach chtěl lidi probudit, aby se neuzavírali a aby zápasili o svůj osud.

Proto se odhodlal ke svému statečnému činu. Jeho pohřeb 25. ledna 1969 se pak stal celonárodní manifestací proti okupantům.

Pro totalitní režim představoval Jan Palach trvalou výčitku. Jeho ostatky byly pochovány na Olšanských hřbitovech, v říjnu 1973 však byly v tajnosti policejně exhumovány, zpopelněny a urna s popelem pak byla uložena na hřbitově ve Všetatech. Po pádu komunismu byla přenesena do původního hrobu na Olšanech.

28. října 1991 byl Janu Palachovi propůjčen in memoriam Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva.

Univerzita Karlova spustila k tomuto výročí multimediální projekt na adrese www.janpalach.cz Univerzita Karlova spustila k tomuto výročí multimediální projekt na adrese www.janpalach.cz

 

Před třiačtyřiceti lety se upálil Jan Palach

Před třiačtyřiceti lety se upálil Jan Palach

FOTO (C)  PETR NAŠIC

1
2
3
4
5
6
7
8