Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Staroměstské náměstí ozářil strom z Kladenska
26-11-2011

Staroměstské náměstí ozářil strom z Kladenska

Prahu letos čekají královské Vánoce. Staroměstské a Václavské náměstí i Náměstí Republiky se v době adventu vrátí díky výzdobě zpět do období monarchie. Pořadatelé Vánočních trhů se totiž nechali inspirovat u českých králů. V tomto duchu se v sobotu večer dvaadvacet metrů vysoký strom rozsvítil. Smrk pochází ze středních Čech a darovala ho ze své zahrady soukromá majitelka.

Centrem veškerého dění Vánočních trhů na území MČ Praha 1 se opět stane Staroměstské náměstí, kde vyrostlo tradiční podium. Na něm se v průběhu trhů vystřídají stovky domácích umělců i souborů ze zahraničí. Představí se zde i dětské sbory, které k adventu v Praze neodmyslitelně patří. V necelé stovce prodejních domků najdou návštěvníci suvenýry a drobné dárky s výhradně vánoční tématikou. Chybět nebudou tradiční české ozdoby, svícny, jmelí, adventní věnce, svíčky v několika provedeních, slámové betlémy či dřevěné hračky, oblíbená divadelní a dětská vystoupení i možnost ochutnat něco dobrého.

Sváteční symboliku mohou občané na Staroměstském náměstí navštívit až do 1. ledna 2012.Archiv pořadů TV Praha 1 najdete na serveru YouTube na adrese http://www.youtube.com/mestskacastpraha1

Staroměstské náměstí ozářil strom z Kladenska

Tradiční vánoční strom přivítalo Staroměstské náměstí v noci na úterý 22.12.. Ten byl tento víkend, s příchodem adventu, slavnostně rozsvícen, aby všem lidem ohlásil blížící se Vánoce. Čas, kdy se více než v jinou dobu snažíme udělat radost svým blízkým a kdy si mnohem citlivěji uvědomujeme pomíjivost věcí, které jsme dosud považovali za důležité, a naopak nenahraditelnost těch, jež jsme možná trochu přehlíželi.

Označení advent, období příprav na Vánoce, pochází z latinského slova „adventus“, což znamená příchod. V našem případě Ježíše Krista. První začátky slavení adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Od 12. do 13. století se stal advent začátkem nového liturgického roku, který do té doby začínal Vánocemi.

Datum letošní první adventní neděle připadá na neděli 27. listopadu. Každý rok je to jinak. Je to proto, že poslední adventní neděle – čtvrtá – připadá vždy na neděli před 25. prosincem, který je hlavním vánoční svátkem. A protože 25. prosinec je každý rok v jiném dni v týdnu, tak i 1. adventní neděle má každý rok jiné datum. Advent vždy trvá do půlnoci Štědrého dne. Někdy se stává, že poslední adventní neděle může připadnout i na Štědrý den. V takovém roce trvá advent vlastně jen tři týdny, i když má čtyři adventní neděle.

Adventní věnec
Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible mluví o věnci jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očekáván a kdo zároveň již přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel: Ježíš Kristus.

Adventní písně – roráty
Obsah adventní doby výstižně vyjadřují staré české adventní písně – roráty, sestavené podle biblických textů, převážně prorockých. Jejich název pochází z nejznámější latinské adventní písně ze 16. stol „Rorate coeli de super...“ – „Rosu nám dejte nebesa, dejte nám Spasitele...

Význam adventu
Adventní doba naštěstí není pouze časem horečných nákupů. Má především svůj duchovní obsah. A není důležité, jestli jste věřícími, či nikoliv. Advent by měl totiž být obdobím, kdy si zvláště uvědomujeme svoji odpovědnost a kdy chceme potěšit druhé – své blízké i ty, jimž osud příliš nepřál
.

Tradiční ozdoba pražských Vánoc dorazila do centra Prahy toto úterý v noci, kdy absolvovala průjezd Prahou tak, aby nezpůsobila problémy v denním provozu. Smrk vysoký dvaadvacet metrů pochází z obce Malé Kyšice -- Poteplí na Kladensku. Je mu sedmdesát let a vyrůstal na zahradě v chatové osadě.

Organizátoři vybírali ze čtyřiceti tipů, které jim poslali do soutěže sami občané. Kritéria jsou opravdu náročná. Nakonec vybrali smrk ztepilý paní Hospodářové, která ho nabídla v obavě, že by mohl při náhlém poryvu větru poškodit chatu. Místo dřeva na topení se jí zalíbila myšlenka jeho využití na ozdobu trhů.  Archiv pořadů TV Praha 1 najdete na serveru YouTube na adrese http://www.youtube.com/mestskacastpraha1

Vánoční smrk už je na Staroměstském náměstí

FOTO (C) PETR NAŠIC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11