Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Workshop a výstava "Vize pražské magistrály"
25-11-2011

Workshop a výstava "Vize pražské magistrály"

Centre for Central European Architecture CCEA vás srdečně zve na workshop "Vize pražské magistrály" s výstavou věnovanou historii této pražské tepny ve dnech 8. 12. – 10.12. 2011 v CCEA Lobby, Karolíny Světlé 31, Praha 1. Workshop reaguje na nejasné rozhodování o transformaci této dopravní tepny v posledních dvaceti letech. Dnes, po skoro dvouleté práci na projektu "Converging Territories - Sbližování regionů", jsme se rozhodli uspořádat setkaní skupin a jednotlivců zainteresovaných do tohoto tématu a zpětně se podívat na vývoj projektu "Pražská magistrála – Veřejný prostor XXI století".

Centre for Central European Architecture CCEA vás srdečně zve na workshop "Vize pražské magistrály" s výstavou věnovanou historii této pražské tepny ve dnech 8. 12. – 10.12. 2011 v CCEA Lobby, Karolíny Světlé 31, Praha 1. Workshop reaguje na nejasné rozhodování o transformaci této dopravní tepny v posledních dvaceti letech. Dnes, po skoro dvouleté práci na projektu "Converging Territories - Sbližování regionů", jsme se rozhodli uspořádat setkaní skupin a jednotlivců zainteresovaných do tohoto tématu a zpětně se podívat na vývoj projektu "Pražská magistrála – Veřejný prostor XXI století".

WORKSHOP

Vize pražské magistrály, s výstavou věnovanou historii této pražské tepny.

08. 12. 10.12. 2011

v CCEA Lobby, Karolíny Světlé 31, Praha 1, 110 01 Praha 1

Program:

8/12/2011     Potenciál pražské magistrály - moderuje Igor Kovačevič

16:00 hod       zahájení workshopu přednáškou o historii magistrály

- přednáší urbanista Dominik Aleš (URM)

17:00 hod       diskuse za účasti občanů a občanských organizací

9/12/2011     Talk at five - moderuje Adam Gebrian

17: 00 hod      diskuse na téma spolupráce samospráv a občanských iniciativ za účasti úředníků, občanských organizací a občanů

10/12/2011   Sobotní brunch + program pro děti

14:00 hod       diskuse u společného oběda

15:00 hod       magistrála očima dětí – přijďte s vašimi dětmi kreslit a malovat nové vize

Organizátor:                            Centre for Central European Architecture (CCEA),

www.ccea.cz

Workshop Vize pražské magistrály, organizován Centrem pro středoevropskou architekturu, reaguje na nejasné rozhodování o transformaci této dopravní tepny v posledních dvaceti letech. Domníváme se, jako řada dalších obyvatel města, že Praha zatím dostatečně nereflektuje soudobou světovou tendenci omezování automobilové dopravy a podpory chodců a cyklistů. Transformace magistrály stále postrádá celkový koncept, který by měl v dlouhodobé perspektivě obohatit město o novodobou městskou třídu - prostor, který na městské struktuře neparazituje, ale přináší mu přidanou hodnotu. Dnes, po skoro dvouleté práci na projektu Converging Territories (Sbližování regionů), jsme se rozhodli uspořádat setkaní zainteresovaných skupin a jednotlivců do tohoto tématu a zpětně se podívat na vývoj projektu Pražská magistrála Veřejný prostor XXI století.

Očekáváme, že si ve třech dnech oddechnete od vánočního shonu, a že si do prostorů Karolíny Světlé přinesete spoustu dobré nálady a setkáte se s organizacemi, úředníky a jednotlivci, se kterými se většinou setkáváte v jiných podmínkách.

Cílem této akce není jen hledaní odpovědí, jak vyřešit magistrálu, ale svojí účastí podpořit debatu mezi občanskýma iniciativami a úředníky, která v každodenní praxi - velice často i přes shodné cíle -stojí na opačných stranách.

První den bude věnován pražské magistrále, jejímu vývoji a současné pozici města vůči tomuto významnému veřejnému prostoru v centru Prahy. Historický vývoj bude představen výstavou a doplněn prezentací zástupci URM-u. Poté bude následovat diskuse. Druhý den budě věnován otázkám, jak mezi občanskými sdruženími a samosprávou vytvářet symbiózu a ne jen vyhrocené situace. V sobotu bude organizován brunch, na který je nutné se registrovat týden před akcí na adrese, která bude uveřejněna na stránkách www.ccea.cz.

Výstava je ve spolupráci s Útvarem hlavního města Prahy.

Těšíme se CCEA tým

CCEA                           U Půjčovny 4, Praha 1, 110 00

www.ccea.cz

tel.:                             
+ (420) 222 222 52, + (420) 777 999 627
kontaktní osoby:          Yvette Vašourková, vasourkova@ccea.cz
Jakub Honzák, honzak@ccea.cz
Tereza Dufková, info@ccea.cz

Centre for Central European Architecture

Platforma pro alternativy v architektonické osvětě. Ve své činnosti přibližuje médium soudobé architektury odborné a široké veřejnosti prostřednictvím programu sestávajícího z přednášek, veřejných debat, workshopů a výstav. V průzkumech na teoreticko-praktické bázi se prolíná architektura s jinými humanitními a uměleckými obory. Ambice nezávislosti je pro naši činnost rozhodující a neměnná. Své poslaní nevidíme v pouhé popularizaci architektury, ale především v hledání architektonické identity prostoru, ve kterém žijeme.