Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

Legislativa:

Odkazy:

Odbor informatiky

Kontakt na vedoucího odboru:

Jméno osoby Název funkčního místa E-mail Telefon Číslo kanceláře
Bc. Martin Šebek Vedoucí odboru INF martin.sebek@praha1.cz   221 097 110 218Odbor informatiky je v rámci ÚMČ Praha1 podpůrným odborem.

1.       Poslání Odboru informatiky

Stěžejním posláním Odboru informatiky je podpora odborů, které slouží občanům MČ Praha1 s tím, že jim zajišťuje hlavně agendu řízení IT projektů a řízení správy informačních systémů. 

V menší míře pak do kompetence Odboru informatiky spadá agenda řízení projektů z dotací EU a shoda se zákonem 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy.

2.       Personální složení týmu Odboru informatiky

Vzhledem k prostředí ÚMČ Praha, kde je většina služeb a technologických úkonů dlouhodobě poskytována  z vnějšku (outsourcována), tvoří tým lidí Odboru informatiky především odborníci a projektoví manažeři odpovědní za koordinaci řádného poskytování nakoupených služeb v oblasti agend, financí, spisové služby, outsourcingu a za nastavení přístupových práv a za přehled užití nakoupených licencí. Pozice techniků a programátorů, které v našem týmu chybí jsou poskytovány dodavateli služeb (outsourcingem).

3.       Hlavní aktivity Odboru informatiky

 • Stěžejními aktivitami Odboru informatiky jsou:
 • Správa rozpočtové kapitoly odboru
 • Zajištění konektivity ÚMČ Praha 1 a dohled nad efektivností prostředků vynaložených na komunikace (telefony)
 • Komunikace s IT odborem Magistrátu hlavního města Prahy
 • Podpora při specializovaných školení zaměstnanců ÚMČ Praha1
 • Odborná oponentura dodavatelům IT řešení
 • Plánování rozvoje a strategie informačních systémů
 • Tvorba podpůrných dokumentů (uživatelské příručky, politiky apod.)
 • Spolupráce s Oddělením právním při přípravě a realizaci výběrových řízení
 • Zpracování analýz před rozšířením/aktualizací/změnou informačních systémů
 • Koordinace logistiky spotřebního materiálů
 • Úzká spolupráce s Radou MČ Praha1, Zastupitelstvem MČ Praha 1 a jimi zřizovanými komisemi a výbory
 • Konzultace k bezpečnosti informací na ÚMČ Praha 1 včetně analýzy rizik a shody s legislativou
 • Pravidelný dohled nad vyřizováním Help-Deskových požadavků smluvními stranami
 • Příprava tisků do Rady  MČ Praha1 

Aktuality:

Portál krizového řízení bodoval i na celostátní úrovni
7.4.2016

Portál krizového řízení bodoval i na celostátní úrovni

Po prvním místě v pražském kole soutěže Zlatý erb získal Portál krizového řízení další ocenění. Krásné druhé místo si odnesl v kategorii „Nejlepší elektronická služba“ ze slavnostního vyhlášení výsledků celostátního kola, které se odehrálo 4. dubna v Hradci Králové. Ocenění převzal zástupce starosty Prahy 1 pro informatiku, dopravu a úklid Richard Bureš.
Praha 1 slaví velký úspěch!
22.3.2016

Praha 1 slaví velký úspěch!

Pražské krajské kolo soutěže Zlatý erb, která hodnotí webové stránky a elektronické služby měst a obcí, už zná své vítěze a Praha 1 po právu slaví! Za svůj Portál krizového řízení a bezpečnosti totiž získala první místo v kategorii „Nejlepší elektronická služba“. Skvělého výsledku dosáhla ve velmi tvrdé konkurenci.

Potřebujete vyřídit:

Nejčastěji se ptáte:

Kontakt:

Jméno osoby Název funkčního místa Telefon Budova Číslo
kanceláře
E-mail
Šebek Martin, Bc. Vedoucí odboru INF 221 097 110 Vodičkova 18 217 martin.sebek@praha1.cz
Háček Karel, Ing. Projektový manažer - metodik 221 097 429 Vodičkova 18 215 karel.hacek@praha1.cz
Kladívková Daniela, Mgr. Helpdesk a příst. práva uživ. 221 097 527 Vodičkova 18 216 daniela.kladivkova@praha1.cz
Kladívková Dita Informatik - ekonom 221 097 166 Vodičkova 18 216 dita.kladivkova@praha1.cz
Libich Vladimír Projektový manažer -agendy 221 097 640 Vodičkova 18 213 vladimir.libich@praha1.cz
Striegl Ondřej Referent - informatik 221 097 153 Vodičkova 18 123 ondrej.striegl@praha1.cz
Tondl Ondřej, Mgr. Manažer bezpečnosti inf. a provozu IT 221 097 711 Vodičkova 18 127 ondrej.tondl@praha1.cz
Turek Jan IT technik - operátor helpdesku 221 097 108 Vodičkova 18 127 jan.turek@praha1.cz
Ulrich Miroslav, Mgr. Referent-informatik,zástupce ved. odboru 221 097 124 Vodičkova 18 218 miroslav.ulrich@praha1.cz

Kompletní seznam kontaktů lze otevřít ZDE >>>