Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Svatováclavské duchovní zastavení
28-9-2011

Svatováclavské duchovní zastavení

V předvečer oslav svátku svatého Václava se na Václavském náměstí uskutečnilo tradiční Svatováclavské duchovní zastavení, které připomnělo osobu tohoto českého knížete a patrona i jeho význam pro naši současnost. Hlavními řečníky byli pražský arcibiskup a primas český Dominik Duka a starosta MČ Praha 1 Oldřich Lomecký.

„Čechy a Morava měly ve své historii několik vynikajících osobností. Tou nejvýznamnější a zároveň první byl a je právě kníže svatý Václav. Muž, jehož odkaz je platný dodnes – a není důležité, do jaké míry se shoduje se skutečností. Důležité je to, co po staletí zůstávalo a zůstává v povědomí a mysli národa. Co ho posilovalo, co mu dávalo pocit národní hrdosti, k čemu se upínal v dobách postupné ztráty národní identity i v těžkých časech komunistické a nacistické diktatury. Už jen tím je svatý Václav velký,“ zdůraznil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.Archiv pořadů TV Praha 1 najdete na serveru YouTube na adrese http://www.youtube.com/mestskacastpraha1

Svatováclavské duchovní zastavenía

FOTO (C)  PETR NAŠIC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17