Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Benefice pro paliativní centrum
13-6-2011

Benefice pro paliativní centrum

V Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského vzniká Centrum paliativní péče

Od roku 2005 se v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského ve Vlašské ulici pracuje na vybudování komplexního Centra paliativní péče. Jeho součástí se stane lůžkové paliativní oddělení, které bude zřízeno během tohoto roku. Paliativní a hospicová péče se zaměřuje na udržení maximální možné dosažitelné kvality života pacientů v pokročilém stadiu nevyléčitelného onemocnění. Snaží se o účinné mírnění symptomů, především bolesti, a o komplexně pojatou péči včetně doprovázení blízkých pacientů. V Praze je paliativní péče saturována jen částečně ( hospice v Bohnicích a na Spořilově ), pacienti jsou odkázáni na péči v zařízeních jiných oborů s různou mírou komplexnosti péče nebo překlady do mimopražských hospiců, což nemocné necitlivě vytrhuje z jejich původního sociálního prostředí.

V záměru nemocnice je řídit v průběhu roku 2011 v nevyužitých prostorách druhého patra pavilonu D oddělení s kapacitou 13 lůžek pro nemocné a 6 lůžek pro jejich doprovod. Jeho výhodou je situování v centru města, unikátní prostředí okolních petřínských zahrad, více než staletá tradice péče o těžce nemocné včetně pacientů umírajících v nemocnici, dlouhodobě vysoký standard kvality poskytované péče a možnost využití ostatních odborných složek nemocnice. Nová lůžková stanice poskytne komorní prostředí s ohledem na soukromí pacientů a jejich pohodlí.

Projekt bude stát přibližně 40 milionů Kč a vedení nemocnice na něj stále shání peníze. V tuto chvíli má prostředky pouze na rekonstrukci, která odstartovala 2. června 2011. Peníze pomáhají shánět i studenti HAMU, kteří přímo v nemocničním kostele pořádají benefiční koncerty.Archiv pořadů TV Praha 1 najdete na serveru YouTube na adrese http://www.youtube.com/mestskacastpraha1