Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Oslavme společně Den Prahy 1!
30-4-2011

Oslavme společně Den Prahy 1!

Jan Neruda, Eduard Bass, Franz Kafka, Božena Němcová, Jan Hus, Jaroslav Hašek a Karel Jaromír Erben – to jsou osobnosti české literatury a historie, s nimiž nás blíže seznámí letošní oslavy Dne Prahy 1. Ty se uskuteční v sobotu 7. května a zavedou nás do parku Kampa, na Slovanský ostrov, do Františkánské zahrady, na Kozí plácek, Betlémské náměstí, Střelecký ostrov, Uhelný trh nebo třeba do Malostranské besedy.

„Praha 1 – literární“, tak zní podtitul letošních oslav Dne Prahy 1, jež nám nabídnou nejen příjemnou procházku po krásných místech naší městské části, ale představí nám i spisovatele a básníky, jejichž životy a tvorba byly spjaty s Prahou 1. Ukázky z jejich děl pak doprovodí také historické kostýmy z doby jejich života.

Součástí bohatého programu budou i zajímavé doprovodné akce – kurz tvůrčího psaní s Jiřím Dědečkem v Malostranské besedě (omezená kapacita!), literární kavárna v parku Kampa či knižní trh a maraton ve čtení na Slovanském ostrově.

Pro zájemce bude připravena literární tajenka. Úspěšní luštitelé postoupí do slosování o zajímavé ceny, které pak proběhne večer v parku Kampa v rámci závěrečných koncertů Pavla Dobeše a Moniky Načevy s Michalem Pavlíčkem.

Vstup na všechny akce je zdarma!


Pozvánka na oslavy Dne Prahy 1. Ty se uskuteční v sobotu 7. května a zavedou nás do parku Kampa, na Slovanský ostrov, do Františkánské zahrady, na Kozí plácek, Betlémské náměstí, Střelecký ostrov, Uhelný trh nebo třeba do Malostranské besedy.

 Pozvánka na oslavy Dne Prahy 1. Ty se uskuteční v sobotu 7. května a zavedou nás do parku Kampa, na Slovanský ostrov, do Františkánské zahrady, na Kozí plácek, Betlémské náměstí, Střelecký ostrov, Uhelný trh nebo třeba do Malostranské besedy.


(TENTO ALTERNATIVNÍ TEXTOVÝ OBSAH STRÁNKY JE URČEN PRO ČTECÍ ZAŘÍZENÍ OSOB SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI)


Oslavy Dne Prahy 1
Praha 1 - literární

Sobota 7. května 2011

Literární toulky Prahou 1

1) Jan Neruda - park Kampa
2) Eduard Bass - Slovanský ostrov (Žofín)
3) Franz Kafka - Kozí plácek
4) Božena Němcová - Františkánská zahrada
5) Jan Hus
6) Jaroslav Hašek - Střelecký ostrov
7) Karel Jaromír Erben - Uhelný trh

Stanoviště jsou otevřena od 10 do 16 hodin.

Navštivte všechna stanoviště, vyluštěte
literární tajenku a vyhrajte některou
z hodnotných cen.

Program dne

13.00 Slavnostní zahájení oslav Dne Prahy 1
Lidé z maringotek předvedou odvážné akrobatické kousky.
Slovanský ostrov (Žofín)

14.00 Doba Boženy Němcové
Návrat do starých časů. Slavná spisovatelka a její blízcí na procházce.
Františkánská zahrada

15.30 K. J. Erben dětem
Dobro zvítězí nad zlem v pohádce O Šetkovi.
Uhelný trh

16.30 Švejk jede do boje Švejk na cestě k odvodu do c. a k. armády.
Připojte se k průvodu.  Do kroku hraje kapela.
Z Uhelného trhu na Střelecký ostrov

17.00 Poslušně hlásím...  Mobilizace! Nabíráme odvedence  do c. a k. armády.
Každý dostane vojenský list na památku.  Bojovou náladu udržuje kapela.
Střelecký ostrov

18.00 Pochod na frontu
Seřadit. Pochodem v chod za dobrým jídlem, pitím a hudebními radovánkami.
Marš ze Střeleckého ostrova na Kampu

19.00 Koncert Pavel Dobeš, Monika Načeva a Michal Pavlíček

Na všechny akce VSTUP ZDARMA !!

Doprovodný program:

13.30 - 17.00 Maraton ve čtení - Pražské pověsti
Slovanský ostrov (Žofín)

10.00 - 13.00 Kurs tvůrčího psaní Lektor: Jiří Dědeček
Kapacita omezena. Přihláškty na: denprahy1@gmail.com  
Malostranská beseda, Videokavárna (2.patro)

10.00 - 17 00 Knižní trh
Slovanský ostrov (Žofín)

10.00 - 18.00 Literární kavárna park Kampa